Wieża Shard

Londyn
Zjednoczone Królestwo

Wieża Shard w Londynie jest obecnie najwyższym budynkiem w Europie Zachodniej. Aby chronić ten wywierający ogromne wrażenie obiekt nowoczesnej architektury, przy wejściu na stację London Bridge Station i na dachu zastosowano termoizolację stożkową FOAMGLAS®. Kluczowe znaczenie miały wytrzymałość na ściskanie, długotrwała termoizolacja i efektywny system hydroizolacji.

Architekt
Renzo Piano
Kontrahent
Mace
Rok
2012
Zastosowania
Trafficable compact roof

Platforma do konserwacji budynku znajdująca się na 75. piętrze jest umiejscowiona bezpośrednio nad galeriami widokowymi i stanowi kluczowy element dachu The Shard. Aby woda mogła spływać, płaska metalowa konstrukcja wymagała izolacji o stożkowej warstwie wierzchniej. W tak bardzo eksponowanym miejscu oraz przy dużych obciążeniach oddziałujących na platformę potrzebne było prawdziwie niezawodne rozwiązanie. Izolacja FOAMGLAS® łączy w sobie odporność na ściskanie, długotrwałe właściwości izolacyjne i jest dostępna w wersji ze stożkowym wykończeniem na górnej powierzchni. Przy pomocy własnych programów CAD FOAMGLAS® zaprojektował wykonany na zamówienie system izolacji stożkowej. Przy pełnym wykorzystaniu jej niskiego współczynnika rozszerzalności oraz by wyeliminować mostki termiczne, izolacja FOAMGLAS® i jej membrany zostały przymocowane do metalowej konstrukcji. Unikatowa zdolność FOAMGLAS® do wytrzymywania dużych obciążeń sprawia, że regularne prace konserwacyjne mogą być bezpiecznie przeprowadzane bez uszkadzania izolacji czy membran. Pracownia Adamson Architects tak skomentowała ten ambitny projekt: „Izolacja FOAMGLAS® udowodniła, iż stanowi najlepsze rozwiązanie do trudnych obszarów The Shard o dużym obciążeniu. Określone parametry wymagały, aby izolacja zapewniała pełną integralność i odpowiednie osiągi w kluczowych obszarach wieżowca The Shard.

The building maintenance platform on level 75 is located directly above the viewing galleries, and essentially forms the Shard’s roof. To shed water, the flat metal platform required an insulation with a tapered top surface.

In this extremely exposed location, and with significant loads upon the platform, a truly reliable solution was needed. FOAMGLAS® insulation combines compressive strength, long-term insulation performance, and is available with a pre-cut taper in the upper surface.  

Taking full advantage of its low coefficient of expansion, and to eliminate thermal bridging, FOAMGLAS® and its membranes were adhesive bonded onto the metal structure. The unique ability of FOAMGLAS ® to withstand high compressive loads ensures regular maintenance work can be safely carried out without damage to the insulation or the membranes.

Adamson Architects commented on this project: "With such a high-profile project, specifying materials that would not only meet high specifications but also genuinely deliver outstanding environmental credentials was vital.  FOAMGLAS® insulation therefore was the ultimate solution."

Rozwiązanie FOAMGLAS®

wykorzystane w tym projekcie

Powiązane projekty referencyjne