Shard Tower

London
Det Forenede Kongerige

Shard Tower i London er aktuelt den højeste bygning i Vesteuropa. For at beskytte dette moderne arkitektoniske kunststykke blev der benyttet FOAMGLAS® TAPERED-isolering til indgangen til London Bridge Station og på taget. Trykstyrke, langtidsholdbar isolering og et effektivt vandtætningssystem var afgørende elementer.

Arkitekt
Renzo Piano
Entreprenør
Mace
år
2012
Anvendelsesområde
Trafficable compact roof

Bygningens vedligeholdelsesplatform på niveau 75 ligger lige over udsigtsgallerierne, og udgør i alt væsentligt Shards tag. For at vandet kunne løbe af krævede den store metalplatform en isolering med en skrå overflade. På denne ekstremt udsatte placering, og med den kraftige belastning på platformen, var der behov for en virkelig pålidelig løsning. FOAMGLAS®-isolering kombinerer trykstyrke, langsigtet isoleringsydeevne og er tilgængelig med en forhåndsskåret skråning i den øvre overflade. Ved hjælp af deres ”in house” CAD-systemer designede FOAMGLAS® et skræddersyet skråt isoleringssystem. Man kunne udnytte fordelene ved den lave udvidelseskoefficient og eliminere kuldebroer, og FOAMGLAS® og vandtætningsmembranerne blev fastlimet på metalkonstruktionen. Den unikke egenskab ved FOAMGLAS®, der gør at det kan modstå høje trykbelastninger, sikrer at regelmæssigt vedligeholdelsesarbejde kan udføres uden beskadigelse af isoleringen eller membranerne. Adamson Architects kommenterede dette projekt: ”FOAMGLAS® har vist sig at være den ultimative løsning til de krævende lastbærende områder på The Shard”. Specificering af celleglasisolering sikrede fuldstændig integritet og ydeevne på afgørende områder i Shard Tower.

The building maintenance platform on level 75 is located directly above the viewing galleries, and essentially forms the Shard’s roof. To shed water, the flat metal platform required an insulation with a tapered top surface.

In this extremely exposed location, and with significant loads upon the platform, a truly reliable solution was needed. FOAMGLAS® insulation combines compressive strength, long-term insulation performance, and is available with a pre-cut taper in the upper surface.  

Taking full advantage of its low coefficient of expansion, and to eliminate thermal bridging, FOAMGLAS® and its membranes were adhesive bonded onto the metal structure. The unique ability of FOAMGLAS ® to withstand high compressive loads ensures regular maintenance work can be safely carried out without damage to the insulation or the membranes.

Adamson Architects commented on this project: "With such a high-profile project, specifying materials that would not only meet high specifications but also genuinely deliver outstanding environmental credentials was vital.  FOAMGLAS® insulation therefore was the ultimate solution."

FOAMGLAS®-produkt

benyttet i dette projekt

Relaterede referenceprojekter