Forbrændingsanlæg

Perlen
Schweiz

Forbrændingsanlægget i Perlen, Schweiz, er både moderne og miljøvenligt. Der blev benyttet FOAMGLAS® Tapered-plader på det farbare kompakttag på grund af deres holdbarhed og høje trykstyrke

Arkitekt
Deon AG, Dipl. Architekten ETH BSA SIA, Luzern
år
2015
Anvendelsesområde
Heavy-duty Compact roof

Byggeriet i Perlen har resulteret i et moderne og økovenligt forbrændingsanlæg. Renergia-projektet var et joint venture mellem alle affaldsbehandlingsforeningerne i det centrale Schweiz og Perlen Papier AG. Overskudsvarmen fra forbrændingsanlægget benyttes i den nærliggende Perlen Papier AG-papirfabrik, og garanterer dermed en fremragende udnyttelse af energien. Behandlingsanlægget for udledningsluften holder emissionerne inden for de strenge grænser etableret af luftkvalitetsforordningen (LRV, Luftreinhalteverordnung). Den damp, som affaldsforbrændingen genererer, benyttes til at drive en turbine. Den forbundne generator producerer omkring 155 Gigawatt-timer elektricitet om året, hvilket er tilstrækkeligt til at opfylde behovet i omtrent 38.000 husstande. Forbrændingsanlægget erstatter 40 millioner liter brændstof om året, og reducerer dermed CO2-emissionerne med 90.000 tons. Den centrale beliggenhed gør transportruterne til levering kortere, hvilket reducerer indvirkningen på miljøet og sparer omkostninger. Endvidere garanterer anlægget en høj forsyningspålidelighed på attraktive vilkår for husstande og selskaber i det centrale Schweiz i mange årtier fremover. Det største kraftværk i kantonen Lucerne yder et væsentlig bidrag til miljøbeskyttelsen, og har kapacitet til at bortskaffe 200.000 ton affald hvert år, og opfylder høje arkitektoniske krav. Man valgte FOAMGLAS® TAPERED-plader til kompakttagløsningen på grund af deres holdbarhed og høje trykstyrke.

FOAMGLAS®-produkt

benyttet i dette projekt

Relaterede referenceprojekter