Avfallsförbränningsanläggning

Perlen
Schweiz

Avfallsförbränningsanläggning i Perlen i Schweiz är både modern och miljövänlig. Man valde FOAMGLAS® kilformade plattor på det trafikerbara kompakttaket på grund av materialets livslängd och tryckhållfasthet.

Arkitekt
Deon AG, Dipl. Architekten ETH BSA SIA, Luzern
år
2015
Användning
Heavy-duty Compact roof

Byggnaden i Perlen har blivit en modern och miljövänlig avfallsförbränningsanläggning. Renergia-projektet var ett samarbete mellan alla avfallsbehandlingsanläggningar i centrala Schweiz och Perlen Papier AG. Spillvärmen från förbränningsanläggningen används av det närliggande pappersbruket Perlen Papier AG, vilket säkerställer utomordentlig energiförbrukning. Behandlingsanläggningen för frånluft håller utsläppen väl inom de strikta gränsvärden som fastställts i den schweiziska luftkvalitetsförordningen (LRV). Ångan som genereras vid förbränning av avfallet används för att driva en turbin. Den anslutna generatorn genererar cirka 155 gigawattimmar elektricitet per år – tillräckligt mycket för att kunna försörja cirka 38 000 hushåll med el. Avfallsförbränningsanläggningen ersätter 40 miljoner liter eldningsolja per år, vilket i sin tur reducerar koldioxidutsläppen med 90 000 ton. Den centrala placeringen av anläggningen ger kortare transportvägar vilket också har positiv miljöpåverkan och blir billigare. Dessutom säkerställer anläggningen hög tillförlitlighet, med attraktiva villkor, för hushåll och företag i centrala Schweiz under många år framöver. Den största kraftstationen i kantonen Lucern bidrar mycket till miljöskyddet med sin kapacitet på 200 000 ton avfall per år – i en byggnad som uppfyller högt ställda arkitektoniska krav. Man valde att använda FOAMGLAS® kilformade skivor för kompakttaket på grund av dessas livslängd och tryckhållfasthet.

FOAMGLAS®-produkt  

som används i detta projekt

Relaterade referensprojekt