Waste incinerator

Perlen
Switzerland

Perlenin jätteenpolttolaitos on sekä moderni että ympäristöystävällinen. Liikennöidyllä katolla käytettiin viistottuja FOAMGLAS®-laattoja niiden kestävyyden ja puristuslujuuden vuoksi.

Arkkitehti
Deon AG, Dipl. Architekten ETH BSA SIA, Luzern
Vuosi
2015
Ratkaisu
Heavy-duty Compact roof

Perlenissä on moderni ja ympäristöystävällinen jätteenpolttolaitos. Renergia-hanke oli Sveitsin kaikkien jättteenkäsittely-yhdistysten ja Perlen Papier AG:n yhteishanke. Jätteenpolttolaitoksen lämpöä käytetään läheisessä Perlen Papier AG -paperitehtaassa, mikä varmistaa erinomaisen energian hyödyntämisen. Pakokaasujen puhdistuslaitteisto pitää päästöt ilmanlaatuasetuksen (LRV) asettamissa rajoissa. Jätteen polttamisesta syntynyt höyry pyörittää turbiinia. Kytketty generaattori tuottaa vuosittain noin 155 GWh sähköä – riittävästi täyttämään noin 38 000 talouden tarpeet. Jätteenpolttolaitos korvaa 40 miljoonaa litraa polttoöljyä vuodessa, mikä vähentää CO2-päästöjä 90 000 tonnilla. Keskeinen sijainti lyhentää toimitusreittejä, mikä vähentää ympäristövaikutuksia ja alentaa kustannuksia. Lisäksi laitos tuottaa laadukasta sähköä houkutelevin ehdoin keski-Sveitsin talouksille ja yrityksille kymmenien vuosien ajaksi. Lucernin kantonin suuri voimala tukee ympäristönsuojelua, hävittää vuosittain 200 000 tonnia jätettä ja täyttää korkeat arkkitehtoniset vaatimukset. Viistotut FOAMGLAS®-laatat valittiin kompaktikattorakenteeseen niiden kestävyyden ja puristuslujuuden vuoksi.

FOAMGLAS®-ratkaisu

tässä projektissa

Referenssiprojektit