Spalovna odpadu

Perlen
Švýcarsko

Spalovna odpadu ve švýcarském Perlenu je moderní a ekologická. Spádové desky FOAMGLAS® byly použity na pojezdné kompaktní střeše kvůli jejich trvanlivosti a vysoké pevnosti v tlaku.

Architekt
Deon AG, Dipl. Architekten ETH BSA SIA, Luzern
Rok realizace
2015
Aplikace
Heavy-duty Compact roof

Objekt v Perlenu je moderní a ekologickou spalovnou odpadů. Projekt Renergia byl společným podnikem všech asociací pro nakládání s odpady ve středním Švýcarsku a Perlen Papier a.s..

Odpadní teplo ze spalovny je využíváno v sousední papírenské továrně Perlen Papier AG a zaručuje tak vynikající využití energie. Zařízení na úpravu odpadního vzduchu udržuje emise pod přísnými limity nařízení o kontrole kvality vzduchu (LRV). Pára vytvářená spalováním odpadu se používá k pohonu turbíny. Generátor ročně vyrobí přibližně 155 GW elektřiny – dost na to, aby uspokojil poptávku zhruba 38 000 domácností. Provoz spalovny odpadů ročně ušetří 40 milionů litrů topného oleje, čímž se sníží emise CO2 o cca 90 000 tun.

Centrální poloha spalovny zkracuje přepravní trasy pro svoz odpadu, snižuje dopad na životní prostředí a šetří náklady. Závod dále zaručuje pro nadcházející desetiletí vysokou spolehlivost dodávek za atraktivních podmínek jak pro domácnosti, tak i firmy ve středním Švýcarsku.

Největší elektrárna v kantonu Lucern významně přispívá k ochraně životního prostředí, nabízí kapacitu pro roční likvidaci 200 000 tun odpadu a splňuje vysoké architektonické požadavky.

Spádové desky FOAMGLAS® byly vybrány pro použití v kompaktní skladbě střechy z důvodu jejich vysoké pevnosti v tlaku a dlouhé životnosti.

 

Řešení FOAMGLAS®

použito v tomto projektu

Související referenční projekty