FOAMGLAS® HÅLLBARHET
Vi minskar hela tiden vår miljöpåverkan

Vi strävar efter att halvera våra koldioxidutsläpp till 2030 och så småningom eliminera vår användning av fossila bränslen. Vi var pionjärer inom glassmältning med grön el, något som vi började med redan 2007, och vi har fortsatt att använda 100 % förnybar el i våra fabriker.

Hero-förpackningen använder 55 % mindre engångsplast

Enkelt och smart: i vår Hero-förpackning packas FOAMGLAS® T3+-skivorna på pallar istället för i enskilda förpackningar. Resultatet är en betydande minskning av mängden engångsplast som används i förpackningarna, vilket också avsevärt minskar avfallsmängden på arbetsplatsen. 

Vi är pionjärer inom elektrisk smältning

Vi har använt el för att smälta glas sedan 1995. Våra fabriker gick över till förnybar el 2007 och 2019, så vi drivs av 100 % grön el.

PROOF POINTS – DETTA ÄR VÅR MILJÖPÅVERKAN
PROOF POINTS – DETTA ÄR VÅR MILJÖPÅVERKAN