FOAMGLAS® smelteskjoldeffekt

Overflaten fungerer som et varmeskjold

Graphic of FOAMGLAS insulation not on fire

Ved en brann fungerer FOAMGLAS®-overflaten som et varmeskjold, takket være den såkalte smelteskjoldeffekten.

Når overflaten utsettes for flammer, begynner den å smelte etter 30 minutter, men den begynner også å stivne, eller «glassere», noe som gjør at overflaten absorberer varmen og danner et beskyttende lag. Den gjenværende massen av materialet forblir dermed uskadet.

Ved en brann har FOAMGLAS® enda en svært viktig fordel: Den beskytter de lastbærende byggematerialene. I et normalt brannscenario for armerte betongkomponenter, der man ofte oppnår temperaturer på 1000 °C eller mer, betyr det nesten alltid en irreversibel reduksjon i den strukturelle stabiliteten. Bygninger laget av dette materialet, må derfor rives etter en omfattende brann. Dette er annerledes hvis det brukes FOAMGLAS®-isolasjon. Ved en brann fungerer FOAMGLAS® som et skjold som beskytter den bakenforliggende konstruksjonen i minst 30 til 90 minutter og utover mot temperaturer på 180 °C eller høyere. Dette er ikke bare bevist i store branntester, men også etter virkelige branntilfeller.

Smeltepunkt > 1000 °C

FOAMGLAS®-isolasjonen kan virke beskyttende når den utsettes for temperaturer over 1000 °C, de første 30 minuttene og utover, avhengig av tykkelse fra 50 mm. Ifølge DIN 4102-17, der materiale på minst 80 mm utsettes for en temperatur på 1000 °C i 90 minutter, må ikke tykkelsesreduksjonen være høyere enn 50 %.

Et eksempel: I et fermenteringstårn isolert med FOAMGLAS® som en del av et renoverings- og reparasjonsarbeid, oppstod det en alvorlig brann (2013). Eksperter vurderte senere den statiske kvaliteten på overflatene til innerveggene (armert betongkonstruksjon).

Resultatet: Ingen tegn til typiske skadeeffekter i betongen. Anbefalingen er til og med at betongen kan brukes på ubestemt tid.

Du kan også

Du kan også være interessert i?