FOAMGLAS® varmeskjoldseffekt

Overfladen fungerer som et varmeskjold

Graphic of FOAMGLAS insulation not on fire

I tilfælde af brand fungerer overfladen på FOAMGLAS® som et varmeskjold takket være den såkaldte varmeskjoldseffekt.

Når overfladen udsættes for flammer i mere end 30 minutter, begynder den både at smelte og sintre og absorberer varmen og danner et beskyttende lag. Den resterende masse forbliver således ubeskadiget.

I tilfælde af brand har FOAMGLAS® en yderligere meget vigtig fordel: Den beskytter de bærende byggematerialer. I et normalt brandscenarie med armerede betonkomponenter, hvor der ofte opnås en temperatur på ca. 1.000 °C eller derover, betyder det næsten altid en uoprettelig reduktion af strukturel stabilitet. Derfor skal bygninger i dette materiale rives ned efter en kraftig brand. Hvis der anvendes FOAMGLAS®-isolering, ser situationen anderledes ud. I tilfælde af brand fungerer FOAMGLAS® som et skjold og beskytter den bagvedliggende konstruktion i mindst 30-90 minutter og derefter mod temperaturer på 180 °C eller derover. Dette er ikke kun bevist i storstilede brandtests, men også efter rigtige brande.

Smeltepunkt > 1.000 °C

Ved eksponering for temperaturer på over 1.000 °C vil FOAMGLAS®-isolering med en tykkelse på mindst 50 mm have en beskyttende virkning i de første 30 minutter. Ifølge DIN 4102-17, hvor materiale med en tykkelse på mindst 80 mm udsættes for en temperatur på 1000 °C i 90 minutter, reduceres tykkelsen ikke mere end 50 %.

Et eksempel: I et komposteringstårn isoleret med FOAMGLAS® opstod der i forbindelse med renoverings- og reparationsarbejde en alvorlig brand (2013). Eksperter vurderede efterfølgende den statiske kvalitet af de indvendige vægges overflader (armeret betonstruktur).

Resultatet: Der kunne ikke påvises typiske skadevirkninger i betonen. Anbefalingen var endda, at betonen fortsat kunne anvendes på ubestemt tid.

Det vil måske også

interessere dig at læse