FOAMGLAS® värmesköldseffekt

Ytan fungerar som en värmesköld

Graphic of FOAMGLAS insulation not on fire

I händelse av brand fungerar FOAMGLAS® yta som en värmesköld tack vare den så kallade värmesköldseffekten.

När ytan utsätts för lågor i mer än 30 minuter börjar den smälta, men också stelna, eller ”förglasas”, och absorberar därför värmen och bildar ett skyddande skikt. Det återstående materialet förblir således oskadat.

Vid brand erbjuder FOAMGLAS® ytterligare en viktig fördel: isoleringen skyddar de bärande byggmaterialen. Ett normalt brandscenario för armerade betongkomponenter, där temperaturer på cirka 1 000 °C eller mer ofta uppnås, innebär nästan alltid en oåterkallelig minskning av den strukturella stabiliteten. Därför måste byggnader av detta material rivas efter en kraftig brand. Om FOAMGLAS®-isolering används ser situationen annorlunda ut. Vid brand fungerar FOAMGLAS® som en sköld och skyddar den bakomliggande strukturen minst 30–90 minuter och därefter från temperaturer över 180 °C eller högre. Detta har inte bara bevisats i storskaliga brandtester, utan också vid verkliga bränder.

Smältpunkt > 1 000 °C

Vid exponering för temperaturer över 1 000 °C under de första 30 minuterna och mer, beroende på tjocklek från 50 mm, kan FOAMGLAS®-isolering ha en skyddande effekt. Enligt DIN 4102-17, där minst 80 mm material utsätts för en t° på 1 000°C under 90 minuter minskas tjockleken inte med mer än 50 %.

Ett exempel: I ett komposteringstorn som isolerats med FOAMGLAS® som en del av renoverings- och reparationsarbete inträffade en allvarlig brand (2013). Experter bedömde därefter den statiska kvaliteten hos innerväggarnas ytor (armerad betongstruktur).

Resultatet: typiska skadeeffekter kunde inte identifieras i betongen. Rekommendationen var till och med att betongen kan fortsätta att användas på obestämd tid.

Du kanske också

är intresserad av