Rökdroppar

Underrubrik: Inandning av rök orsakar fler offer än den faktiska elden.

Fireman with fire truck

Har du någonsin tänkt på hur rök från en brand kan påverka din hälsa eller till och med orsaka dödsfall? Visste du att vid en brand uppstår många av skadorna och dödsfallen till följd av rökinandning och inte till följd av den faktiska elden?

En brittisk brandexpertrapport (2014) konstaterade att 41 % av dödsfallen i händelse av en brand orsakades av enbart gas, rök och giftiga ångor medan 20 % orsakades av en kombination av rök och brännskador där röken troligen hindrade de flesta av dem att se bra och utrymma.

Men vad är rök

och varför är det så farligt?

Rök är en komplex gasformig blandning som består av fasta partiklar, vätskedroppar, gaser och ångor. De fina partiklarna kan tränga djupt in i dina lungor och på så vis kan branden till och med ha effekter långt efter att själva branden ägde rum. Eftersom rök innehåller många oförbrända partiklar kan den till och med brinna och explodera.   

Utöver allt detta påverkar rök tiden det tar för människor att utrymma.

Beroende på typ av rök kan den:

  • minska sikten, vilket gör det omöjligt för människor att hitta ut eller svårt för brandmän att komma in, evakuera människor och bekämpa elden.
  • Rök kan irritera ögon, näsa, hals och lungor, vilket gör det mycket svårt att andas. Folk kommer att kippa efter luft och bli andfådda snabbt, vilket i sin tur gör att de inte kommer att kunna nå utgången eller kommer nå utgången för sent.
  • Rök kan innehålla giftiga ämnen som t.ex. kvävningsframkallande gaser.  Inandning av giftiga gaser leder till medvetandeförlust och eventuellt snabbt följande död genom kvävning.


I vår nuvarande lagstiftning beaktas produktionen av rök och giftiga ångor endast delvis för byggmaterial vid en brandbedömning, och endast för rökdelen. Rökens giftighet omfattas inte.  Byggmaterial har stor påverkan på brandspridningen, men även i stor utsträckning på utvecklingen av giftiga gaser, vilket kan leda till kortare utrymningstider eller ännu fler skador och dödsfall.  Vid utformning, försäkring, investering, konstruktion, osv. av en byggnad borde det vara självklart att inte bara ta hänsyn till brandreaktionsklassen eller ett brandtest, utan också till eventuell utveckling av rök och giftiga ångor under en brand.

Eftersom vi vet allt detta anser vi på FOAMGLAS® att risken för rök bör vara en del av byggnads- och produktklassificeringen och vi strävar efter att göra bättre ifrån oss. Därför anser vi att kostnads-, säkerhets- och miljöfrågor måste balanseras för dessa ämnen och i samhället i stort. 

FOAMGLAS® cellglasisolering är en ren mineralisolering som är icke-exoterm och därför aldrig kommer att utgöra bränsle för en brand.  När du använder FOAMGLAS® kan du inte bara vara säker på att vår cellglasisolering är obrännbar, utan även på att den inte heller bidrar till brandspridning eller producerar rök eller giftiga gaser.

Du kanske också

är intresserad av