Rookdruppels

Rookinhalatie veroorzaakt meer slachtoffers dan de eigenlijke brand

Fireman with fire truck

Heeft u er ooit bij stilgestaan hoe de rook van een brand uw gezondheid kan schaden of zelfs dodelijke slachtoffers kan maken? Wist u dat in geval van brand een aanzienlijk aantal slachtoffers valt door rookinhalatie en niet door de eigenlijke brand?

In een Brits rapport van branddeskundigen (2014) staat dat, in geval van brand, 41% van de mensen die om het leven kwamen, alleen door gas, rook en giftige dampen om het leven kwamen, 20% door de combinatie van rook en brandwonden, waarbij het voor de meesten van hen waarschijnlijk door de rook onmogelijk was om goed te zien en te ontsnappen.

Maar wat is rook

en waarom is het zo gevaarlijk?

Rook is een complex gasfasemengsel dat bestaat uit vaste deeltjes, vloeistofdruppels, gassen en dampen. De fijne deeltjes kunnen diep in je longen doordringen en als zodanig kan de brand nog lang nadat de eigenlijke brand heeft plaatsgevonden zijn effect doen voelen.

Omdat rook veel onverbrande deeltjes bevat, kan hij zelfs verbranden en exploderen.  
Rook beïnvloedt de vluchttijd van mensen.

 

Afhankelijk van het soort rook kan het:

  • het zicht verminderen, waardoor mensen de uitgang niet meer kunnen vinden of waardoor het voor brandweerlieden moeilijk wordt om binnen te komen, mensen te evacueren en de brand onder controle te krijgen.
  • Rook kan de ogen, neus, keel en longen irriteren, waardoor ademhalen erg moeilijk wordt. Mensen zullen naar lucht happen, snel buiten adem zijn en daardoor de uitgang niet of te laat bereiken.
  • Rook kan giftige stoffen bevatten zoals verstikkende gassen.  Het inademen van giftige gassen zal leiden tot het bewustzijnsverlies en de dood kan snel volgen door verstikking.

In onze huidige wetgeving wordt de productie van rook en giftige gassen bij een brandbeoordeling slechts gedeeltelijk in aanmerking genomen voor bouwmaterialen, alleen voor het deel van de rook. De rookgiftigheid wordt niet gedekt.  Bouwmaterialen hebben echter een grote invloed op de branduitbreiding, maar leveren ook een grote bijdrage aan de productie van giftige gassen, wat leidt tot kortere vluchttijden of zelfs meer slachtoffers.  Bij het ontwerpen, verzekeren, investeren, bouwen, ... van een gebouw moet zonder aarzelen niet alleen rekening worden gehouden met de brandreactieklasse of een brandtest die in geval van brand van belang zijn, maar ook met de mogelijke productie van rook en giftige gassen tijdens een brand.

 

Met al deze informatie in het achterhoofd zijn wij bij FOAMGLAS® van mening dat rookgevaar een onderdeel moet zijn van de classificatie van gebouwen en producten en streven wij ernaar het beter te doen. Daarom vinden wij dat kosten, veiligheid en milieu in deze thema's en in de samenleving met elkaar in evenwicht moeten zijn. 

FOAMGLAS® -celglasisolatie is een zuiver minerale isolatie, niet-exotherm en zal als dusdanig nooit als brandstof voor een brand dienen.  Als u FOAMGLAS® gebruikt, kunt u er zeker van zijn dat onze cellulaire glasisolatie niet alleen onbrandbaar is, maar ook niet bijdraagt tot de branduitbreiding en geen rook of giftige gassen produceert.

 

Je zou ook

geïnteresseerd kunnen zijn in het lezen van