Flammende dråber

Røgforgiftning medfører flere tilskadekomne end selve branden.

Fireman with fire truck

Har du nogensinde tænkt over, hvordan røg fra en brand kan påvirke helbredet og endda forårsage dødsfald? Vidste du, at i tilfælde af brand, kommer et betydeligt antal personer til skade på grund af røgforgiftning og ikke på grund af selve branden?

En britisk brandekspertrapport fra 2014 konkluderer, at ved brand dør 41 % af ofrene udelukkende på grund af gas, røg og giftige dampe, og 20 % dør på grund af en kombinationen af røg og forbrændinger, og at røgen sandsynligvis forhindrede dem i at se nok til at flygte.

Men hvad er røg

og hvorfor er det så farligt?

Røg er en kompleks gasblanding, som består af faste partikler, flydende dråber, gasser og dampe. De fine partikler kan trænge dybt ind i lungerne, og dermed kan branden påvirke kroppen, længe efter at branden fandt sted. Da røg indeholder mange uforbrændte partikler, kan den endda brænde og eksplodere.  

Derudover påvirker røgen den tid, det tager at flygte.

 

Afhængigt af røgtype kan der ske følgende:

  • Røgen kan nedsætte sigtbarheden, hvilket gør det umuligt at finde udgangen eller gør det vanskeligt for brandfolkene at komme ind for at få folk ud og bekæmpe branden.
  • Røg kan irritere øjne, næse, hals og lunger, hvilket gør det meget vanskeligt at trække vejret. Man vil snappe efter vejret og hurtigt blive forpustet og derfor ikke være i stand til at nå udgangen eller vil nå den for sent.
  • Røg kan indeholde giftige stoffer som f.eks. kvælende gasser.  Hvis man indånder giftige gasser, mister man bevidstheden og kan hurtigt dø på grund af kvælning.


I den nuværende lovgivning tages der kun delvist højde for udvikling af røg og giftige dampe ved brandvurdering af byggematerialer, dvs. kun for røgudvikling. Røgens giftighed er ikke omfattet.  Byggematerialer har imidlertid stor indvirkning på såvel brandspredningen som udviklingen af giftige gasser, hvilket fører til kortere flugttid eller endnu flere tilskadekomne.  Ved design, forsikring, investering, og konstruktion af en bygning er det ikke kun brandklassifikationen eller en brandafprøvning, som er vigtig i tilfælde af brand. Man skal også at overveje den mulige udvikling af røg og giftige dampe i tilfælde af brand.

 

Eftersom man ved dette, mener vi hos FOAMGLAS®, at røgfare bør være en del af bygnings- og produktklassifikationen, og det er noget, vi arbejder på at forbedre. Derfor mener vi, at omkostnings-, sikkerheds- og miljømæssige spørgsmål skal afbalanceres, når det gælder disse områder og samfundet som helhed. 

FOAMGLAS®-celleglasisolering er ren mineralisolering, som ikke udvikler varme og som sådan aldrig vil være brændstof til en brand.  Når du bruger FOAMGLAS®, kan du være forvisset om, den ikke er brændbar og heller ikke bidrager til brandspredningen eller producerer røg eller giftige gasser.  

Det vil måske også

interessere dig at læse