Røykdråper

Inhalering av røyk fører til flere dødsfall og personskader enn selve brannen.

Fireman with fire truck

Har du noen gang tenkt over hvordan røyk fra en brann kan påvirke helsen din eller til og med føre til dødsfall? Visste du at inhalering av røyk fører til betydelig flere dødsfall og personskader enn selve brannen?

En britisk brannekspertrapport (2014) sier at 41 % av de som omkom i en brann, utelukkende døde på grunn av gass og giftig røyk og 20 % på grunn av kombinasjonen av røyk og brannskader, der røyken mest trolig hadde redusert sikten og rømningsmulighetene.

Men hva er egentlig røyk

og hvorfor er den så farlig?

Røyk er en kompleks gassfaseblanding som består av faste partikler, flytende dråper, gasser og damper. De fine partiklene kan trenge dypt inn i lungene, noe som kan gi alvorlige senvirkninger lenge etter at brannen fant sted. Fordi røyk inneholder mange uforbrente partikler, kan den også brenne og eksplodere.  

I tillegg påvirker røyken rømningstiden ved en brann.

 

Avhengig av type røyk kan den:

  • Redusere sikten, noe som gjør det umulig for folk å finne utgangen eller for brannmenn å ta seg inn i bygningen for å evakuere folk og bekjempe brannen.
  • Røyk kan irritere øynene, nesen, halsen og lungene, noe som gjør det svært vanskelig for folk å puste. Folk vil hive etter pusten og fort bli andpustne, slik at de ikke når frem til utgangen i tide eller i det hele tatt.
  • Røyk kan inneholde giftige stoffer som kvelende gasser.  Inhalering av giftige gasser vil føre til tapt bevissthet og raskt føre til død ved kvelning.


I gjeldende lover tas produksjon av røyk og giftige damper bare delvis i betraktning i en brannvurdering for byggematerialer, hva røyk angår. Den omfatter ikke røyktoksisitet.  Byggematerialer har imidlertid en stor påvirkning på brannspredningen, men bidrar også betydelig til produksjonen av giftige gasser som fører til kortere rømningstider eller enda flere dødsfall og personskader.  Når man designer, forsikrer, investerer i, bygger en bygning, er det ikke bare brannreaksjonsklassen eller branntesten som vil være viktig ved en brann, men også at man vurderer den mulige produksjonen av røyk og giftige damper under en brann.

Avsnitt 4 På bakgrunn av all denne informasjonen mener vi i FOAMGLAS® at røykfaren bør være en del av bygnings- og produktklassifiseringen, og vi streber etter å gjøre det bedre. Derfor mener vi at kostnader, sikkerhet og miljøhensyn må balanseres i disse sakene og samfunnet for øvrig. 

FOAMGLAS® celleglassisolasjon er en ren mineralisolasjon som er ikke-eksoterm, noe som gjør at den aldri vil virke brannfremmende.  Du kan være trygg når du bruker FOAMGLAS®. Vår celleglassisolasjon er ubrennbar, den bidrar ikke til brannspredning og den produserer ikke røyk eller giftige gasser.  

Du kan også

Du kan også være interessert i?