FOAMGLAS® investerer fortsat i brandsikkerhed

Fordi forebyggelse af brand er yderst vigtigt

Firefighters putting out a fire

En brand omtales ofte kun i en kort avisartikel, men konsekvenserne kan være meget alvorlige. Ofte medfører brande kun materielle og miljømæssige skader, men de forårsager også mange dødsfald hvert år.

Brandforebyggelse har derfor afgørende betydning for alle, der er ansvarlige for udformning, opførelse og forvaltning af en bygning. FOAMGLAS® er et materiale, der ikke kun isolerer godt. Det er også helt ubrændbart og bidrager ikke til brandudvikling. Dette bevises af alle de forskellige brandtests, FOAMGLAS® har udført i de senere år.

På europæisk plan er der ifølge Fire Safe Europe (FSEU) omkring 5.000 brande hver dag og omkring 4.000 dødsfald om året. Hvert år er der ca. 70.000 hospitalsindlæggelser på grund af brand. Ofrenes lidelser skyldes til dels flammerne, men for det meste indånding af røg og giftige gasser, som afgives i forbindelse med branden. Røgen forhindrer også, at beboerne kan evakueres, og brandmændene kan gribe ind.

De økonomiske konsekvenser af en brand – tab af varer, midlertidig afbrydelse af driften, tab af fortjeneste, højere forsikringspræmier m.m. – er også betydelige. Hertil kommer de store miljømæssige konsekvenser af røggas og forurenet brandvand. Brandforebyggelse, dvs. forebyggelse af brand og brandspredning, er derfor yderst vigtigt.

Isolering og brandsikring i ét

En bygnings brandsikkerhed afhænger i høj grad af de anvendte materialer. FOAMGLAS® har i årtier været førende inden for termisk, bæredygtig og frem for alt brandsikker isolering. Mens andre isoleringsmaterialer kan afgive giftige dampe i tilfælde af brand og hjælpe ilden med at sprede sig, tilhører FOAMGLAS® den højeste – og dermed den sikreste – af de syv brandklassifikationer: klasse A1. Dette skyldes isoleringens unikke sammensætning: 100 % glas med lukket cellestruktur. FOAMGLAS®-isoleringsplader er helt uorganiske og udvikler ikke varme. I tilfælde af brand afgives ingen giftige gasser eller dampe. Resultatet er, at beboernes flugtveje forbliver synlige, og brandvæsenet kan gribe hurtigere ind. 

FOAMGLAS® er helt modstandsdygtigt over for flammer og høje temperaturer. Materialet deformeres og smelter ikke, producerer ikke flammende dråber og bidrager ikke til overtænding.

30 minutter længere brandmodstand for hver 5 cm

FOAMGLAS®-isolering er ikke blot helt ubrændbar; den har også en anden vigtig fordel med hensyn til brandsikring: I tilfælde af brand udgør den en barriere mod flammerne. Når celleglas udsættes for ild, begynder overfladen at smelte, og samtidig glaseres eller sintrer den. Dette skaber en slags varmeskjold, hvilket øger brandmodstanden i andre bygningsdele.  

Brandmodstandsafprøvning foretaget af Warrington Fire Gent har vist, at 50 mm tykke FOAMGLAS®-plader øger murvægges brandmodstand med 30 minutter. Det betyder, at for hver 5 cm FOAMGLAS® øges brandmodstanden med en halv time. Brug af 150 mm tykke plader øger væggenes brandmodstand med 90 minutter.

Nye rapporter og brandbrochure

I de sidste 10 år er der udført omfattende brandmodstandsafprøvninger på forskellige FOAMGLAS®-bygninger. Særligt den indvendige isolering, tagisoleringen på profilerede stålplader og to facadeisoleringssystemer, ventileret facadesystem og limet facadesystem med stenbånd, blev testet. En omfattende oversigt over de tests, der blev gennemført, og de fremragende resultater, der blev opnået, kan ses i denne tabel. De respektive rapporter kan rekvireres gratis på anmodning. 

Brochuren FOAMGLAS® Fire Prevention kan rekvireres gratis. Den kan rekvireres gratis på anmodning og kan downloades fra vores hjemmeside.

Det vil måske også

interessere dig at læse