FOAMGLAS® jatkaa investointia paloturvallisuuteen

Palontorjunta on äärimmäisen tärkeää

Firefighters putting out a fire

Monesti tulipalo näkyy vain pienenä mainintana lehdessä, mutta sen seuraukset ovat voineet olla hyvin vakavat. Usein vahingot ovat aineellisia tai ympäristöön liittyviä, mutta tulipalot vaativat vuosittain myös paljon kuolonuhreja.

Palontorjunta on näin ollen keskeinen kysymys kaikille rakennuksen suunnittelusta, rakentamisesta ja hallinnosta vastaaville. FOAMGLAS® on materiaali, joka eristää erinomaisesti. Sen lisäksi se on kuitenkin myös palamaton eikä edistä palon kehittymistä. Tämä on todistettu taas uudelleen monissa lisätesteissä, joita FOAMGLASin® on viime vuosina teettänyt.

Fire Safe Europe (FSEU) -liiton mukaan Euroopassa tapahtuu päivittäin noin 5 000 tulipaloa ja niissä kuolee vuosittain noin 4 000 ihmistä. Sairaalahoitoon tulipaloista joutuu vuosittain noin 70 000 henkeä. Uhrien kärsimys johtuu osittain liekeistä, mutta pääosin kuitenkin palamisesta muodostuvan savun ja myrkyllisten kaasujen hengittämisestä. Savu haittaa myös asukkaiden evakuointia ja palomiesten toimintaa.  

Tulipalon taloudelliset seuraukset – tavaroiden menetys, toiminnan osittainen keskeytyminen, saamatta jääneet tuotot, vakuutusmaksujen nouseminen ym. – ovat myös huomattavia. Lisäksi haittoihin on lisättävä palamiskaasujen ja likaantuneen sammutusveden merkittävä vaikutus ympäristöön. Palontorjunta – tulipalon syttymisen estäminen ja leviämisen hidastaminen – on siten äärimmäisen tärkeää.

 

Yhdistimme eristyksen ja palontorjunnan

Rakennuksen paloturvallisuus riippuu paljolti käytetyistä materiaaleista. FOAMGLAS® on ollut vuosikymmeniä eturintamassa tehokkaan, vastuullisen ja ennen kaikkea paloturvallisen eristyksen kehittämisessä. Monet eristysmateriaalit vapauttavat tulipalossa myrkyllisiä kaasuja ja myötävaikuttavat palon leviämiseen, mutta FOAMGLAS® kuuluu seitsenportaisen paloreaktioluokituksen korkeimpaan – ja siten turvallisimpaan – luokkaan A1. Tämä on eristeen ainutlaatuisen koostumuksen ansiota: 100 % lasia ja suljettu solurakenne. FOAMGLAS®-eristelevyt ovat täysin epäorgaanisia ja epäeksotermisiä. Niistä ei vapaudu tulipalossa myrkyllisiä kaasuja tai höyryjä. Tuloksena on, että asukkaiden poistumisreitit pysyvät näkyvissä ja palokunta pääsee toimimaan nopeammin. 

FOAMGLAS® on täysin liekkien ja kuumuuden kestävä. Se ei vääristy tai sula, tuota kuumia pisaroita eikä edistä leimahduksia.

30 minuuttia enemmän palonkestävyyttä 5 senttimetrillä

Täydellisen syttymättömyyden lisäksi FOAMGLAS®-eristeellä toinen tärkeä etu palontorjunnan kannalta: se estää liekkien leviämisen. Kun solulasi altistuu tulelle, sen pinta alkaa sulaa ja samalla se lasittuu tai kiinteytyy. Tämä luo eräänlaisen lämpökilven, joka lisää muiden rakennuselementtien palonkestävyyttä.  

Warrington Fire Gentin palonkestävyystestit ovat osoittaneet, että 50 mm paksut FOAMGLAS®-levyt lisäävät muurattujen seinien palonkestävyyttä 30 minuutilla. Tämä tarkoittaa, että FOAMGLAS® antaa puoli tuntia lisää palonkestävyyttä jokaista 5 cm kohden. 150 mm paksujen eristelaattojen käyttäminen lisää siis seinien palonkestävyyttä 90 minuutilla.

 

Uudet raportit ja paloesite

Viimeisen 10 vuoden aikana on tehty laajoja palonkestävyystestejä erilaisille FOAMGLAS®-rakennuksille. Erityisesti on testattu sisäeristystä, profiloidun teräslevyn kattoeristystä ja kahta julkisivueristysjärjestelmää: tuulettuvaa julkisivua ja kivisuikaleista valmistettua liimattua julkisivua. Seuraava taulukko antaa kattavan katsauksen näihin testeihin ja niiden erinomaisiin tuloksiin. Kyseiset raportit voi pyytää maksutta osoitteesta 

Myös FOAMGLAS® Fire Prevention -esite on saatavana maksutta.

 

Muuta

kiinnostavaa luettavaa