FOAMGLAS® nieustannie stawia na bezpieczeństwo ogniowe

Ponieważ profilaktyka pożarowa to sprawa najwyższej wagi

Firefighters putting out a fire

Pożary zazwyczaj nie trafiają na pierwsze strony gazet, choć ich konsekwencje bywają śmiertelnie poważnie. Często lista strat ogranicza się do uszkodzeń materiałów i szkód dla środowiska, lecz niestety każdego roku w płomieniach ginie też wiele ludzi.

Zapobieganie pożarom jest zatem kluczową kwestią dla wszystkich osób związanych z projektowaniem, budową i zarządzaniem obiektów. Spienione szkło komórkowe FOAMGLAS® to nie tylko dobra termoizolacja. To także materiał niepalny i nieprzyczyniający się do rozprzestrzeniania ognia. Dowodzą tego kolejne badania ogniowe, jakie w ostatnich latach realizuje FOAMGLAS®.

Jak wynika z danych organizacji Fire Safe Europe (FSEU), każdego dnia w Europie wybucha około 5000 pożarów, w wyniku których życie każdego roku traci blisko 4000 ofiar, a hospitalizowanych jest kolejnych 70 000 osób. Przyczyną wielu śmierci, pośrednio lub bezpośrednio, jest ogień, jednak w większości przypadków groźniejsze okazuje się wdychanie dymu i toksycznych gazów uwalnianych w trakcie pożaru. Dym ogranicza widoczność, zmniejszając szansę na ewakuację mieszkańców oraz skuteczną akcję ratowniczą straży pożarnej.

Pod uwagę warto także wziąć wymiar ekonomiczny – znaczące straty materialne, wstrzymanie mocy przerobowych, utratę zysku, wyższe składki ubezpieczeniowe itd. Do tego należy doliczyć ogromny wpływ, jaki na środowisko mają gazy spalinowe czy zanieczyszczona woda wykorzystana do gaszenia pożaru. Profilaktyka pożarowa, rozumiana jako zapobieganie im oraz ograniczanie tempa rozprzestrzeniania się ognia, jest zatem sprawą najwyższej wagi.

Izolacja termiczna i ochrona przeciwogniowa w jednym

Bezpieczeństwo ogniowe budynków w ogromnej mierze zależy od materiałów wykorzystywanych do ich wznoszenia. FOAMGLAS® od dziesięcioleci jest liderem w obszarze zrównoważonych i, przede wszystkim, bezpiecznych ogniowo technologii termoizolacyjnych. Podczas gdy inne materiały izolacyjne w warunkach pożaru mogą wydzielać toksyczne opary i przyczyniać się do rozprzestrzeniania się ognia, spienione szkło komórkowe FOAMGLAS® posiada najwyższą, a co za tym idzie najbezpieczniejszą w siedmiostopniowej skali klasę reakcji na ogień: A1. Materiał zawdzięcza owe właściwości swojej wyjątkowej budowie złożonej w 100% z zamkniętych komórek szklanych.

Płyty izolacyjne FOAMGLAS® są w pełni nieorganiczne i nieegzotermiczne. W przypadku pożaru, materiał nie wydziela toksycznych gazów i spalin. Ścieżki ewakuacyjne pozostają widoczne, umożliwiając łatwiejszą ucieczkę z budynku i szybszą akcję ratowniczą.

 

30 minut dodatkowej odporności ogniowej na każde 5 cm izolacji

Izolacje FOAMGLAS® nie tylko nie są łatwopalne, lecz posiadają też jedną istotną cechę w kontekście ochrony przeciwpożarowej: w momencie pożaru tworzą skuteczną barierę dla ognia. Kiedy spienione szkło komórkowe zostaje wystawione na działanie płomieni, jego wierzchnia warstwa zaczyna się topić, tworząc jednocześnie zwartą powierzchnię przypominającą szkliwo.

Powierzchnia ta działa jak tarcza ochronna, która zwiększa wytrzymałość ogniową pozostałych elementów konstrukcji. Badania ogniowe wykonane w laboratorium Warringtonfire Gent w Belgii wykazały, że płyty FOAMGLAS® o grubości 50 mm zwiększają odporność ogniową ściany murowanej o 30 minut. Oznacza to, że każde 5 cm spienionego szkła komórkowego zwiększa odporność ogniową konstrukcji o pół godziny. Zastosowanie płyt o grubości 150 mm poprawia odporność ogniową o 90 minut.

Ochrona Ogniowa – Informacje Ogólne

   Najnowsze raporty oraz broszura ogniowa

   W ciągu ostatnich 10 lat dokonano wielu badań ogniowych w budynkach zaizolowanych spienionym szkłem komórkowym FOAMGLAS®. Szczególny nacisk położono na izolacje przegród wewnętrznych i dachów płaskich na blasze trapezowej, a także dwa systemy izolacji ścian zewnętrznych: dla fasad wentylowanych oraz fasad wykończonych kamiennymi płytami elewacyjnymi. W poniższej tabeli znajdują się ogólne wyniki testów oraz doskonałe parametry, jakie udało się wykazać. Poszczególne raporty zawierające szczegółowe dane dostępne są bezpłatnie na stronie.

   Broszura „Profilaktyka Pożarowa FOAMGLAS®” dostępna jest bezpłatnie na życzenie. Można ją pobrać na stronie.

   Interesujące?

   Czytaj więcej