FOAMGLAS® blijft investeren in brandveiligheid

Aangezien brandpreventie van het grootste belang is

Firefighters putting out a fire

Het is vaak maar een klein krantenberichtje, maar de gevolgen kunnen zeer ernstig zijn. Vaak blijft het beperkt tot materiële en milieuschade, maar branden veroorzaken ook elk jaar vele doden.

Brandpreventie is dan ook van cruciaal belang voor al wie verantwoordelijk is voor het ontwerp, de bouw en het beheer van een gebouw. FOAMGLAS® is een materiaal dat niet alleen goed isoleert. Het is ook absoluut onbrandbaar en draagt niet bij tot de ontwikkeling van brand. Dit wordt eens te meer bewezen door de verschillende aanvullende brandtesten die FOAMGLAS® de voorbije jaren heeft ondergaan.

Op Europese schaal zijn er volgens Fire Safe Europe (FSEU) dagelijks zo'n 5.000 branden, met jaarlijks zo'n 4.000 dodelijke slachtoffers. Het aantal ziekenhuisopnames als gevolg van brand bedraagt ongeveer 70.000 per jaar. Het lijden van de slachtoffers is gedeeltelijk te wijten aan de vlammen, maar voor het grootste deel is het het gevolg van het inademen van de rook en de giftige gassen die bij de brand vrijkomen. Rook belemmert ook de evacuatie van bewoners en het optreden van brandweerlieden.  

De economische gevolgen van een brand - verlies van goederen, gedeeltelijke onderbreking van de activiteiten, winstderving, hogere verzekeringspremies, enz. - zijn eveneens aanzienlijk. Voeg daarbij de grote impact van verbrandingsgassen en vervuild bluswater op ons milieu. Brandpreventie - het voorkomen van het uitbreken van een brand en het vertragen van de uitbreiding ervan - is daarom van het grootste belang.

 

Isolatie en brandbeveiliging in één

De brandveiligheid van een gebouw hangt in grote mate af van de gebruikte materialen. FOAMGLAS® is al decennialang een pionier op het vlak van thermische, duurzame en vooral brandwerende isolatie. Terwijl andere isolatiematerialen bij brand giftige dampen kunnen afgeven en het vuur kunnen helpen verspreiden, behoort FOAMGLAS® tot de hoogste - en dus veiligste - van de zeven brandreactieklassen: "klasse A1".

De isolatie dankt dit aan zijn unieke samenstelling: 100% glas met gesloten celstructuur. FOAMGLAS® -isolatieplaten zijn volledig anorganisch en niet-exotherm. Bij brand komen geen giftige gassen of dampen vrij. Het gevolg is dat de vluchtwegen voor de bewoners zichtbaar blijven en de brandweer sneller kan ingrijpen. 

FOAMGLAS® is perfect bestand tegen vlammen en hoge temperaturen. Het vervormt of smelt niet, produceert geen hete druppels en draagt niet bij tot vlamoverslag.

 
 

Per 5 cm 30 minuten extra brandwerendheid

FOAMGLAS® -isolatie is niet alleen volledig niet ontvlambaar, maar heeft nog een ander belangrijk voordeel op het vlak van brandbeveiliging: in geval van brand vormt het een barrière tegen de vlammen. Wanneer cellulair glas aan vuur wordt blootgesteld, begint het oppervlak ervan te smelten en tegelijkertijd verglaast of stolt het. Hierdoor ontstaat een soort hitteschild, dat de brandwerendheid van andere bouwelementen verhoogt.  

Brandweerstandstesten door Warrington Fire Gent hebben aangetoond dat 50 mm dikke FOAMGLAS® -platen de brandwerendheid van gemetselde muren met 30 minuten verhogen. Dit betekent dat elke 5 cm FOAMGLAS® de brandwerendheid met een half uur verhoogt. Het gebruik van 150 mm dikke platen verhoogt de brandwerendheid van de muren met 90 minuten.

 

Nieuwe rapporten en brandbrochure

De voorbije 10 jaar werden uitgebreide brandwerendheidstesten uitgevoerd op verschillende FOAMGLAS® gebouwen. Met name de binnenisolatie, de dakisolatie op geprofileerde staalplaat en twee systemen voor gevelisolatie: geventileerde gevel en plakgevel met steenstrips, werden getest.

Een uitgebreid overzicht van de uitgevoerde tests en de behaalde vindt u in deze tabel. De respectievelijke rapporten zijn op aanvraag gratis verkrijgbaar.
De brochure FOAMGLAS® Brandpreventie is gratis verkrijgbaar en kan worden gedownload.

 

Je zou ook

geïnteresseerd kunnen zijn in het lezen van