FOAMGLAS® fortsetter å investere i brannsikkerhet

Fordi brannvern er svært viktig

Firefighters putting out a fire

Det er ofte bare en liten avisartikkel, men konsekvensene kan være svært alvorlige. Det begrenser seg ofte til materielle skader og miljøskader, men branner forårsaker også mange dødsfall hvert år.

Brannvern er derfor et viktig tema for alle som har ansvaret for utformingen, byggingen og forvaltningen av en bygning. FOAMGLAS® er et materiale som ikke bare isolerer godt. Det er også helt ubrennbart og bidrar ikke til utvikling av brann. Dette bekreftes gang på gang av de ulike branntestene som er utført av FOAMGLAS® de siste årene.

I europeisk skala oppstår det, ifølge FSEU (Fire Safe Europe), ca. 5000 branner hver dag, med rundt 4000 dødsfall årlig. Antallet sykehusinnleggelser på grunn av brann, er ca. 70 000 per år. Lidelsene til ofrene skyldes delvis flammene, men det er meste skyldes inhalering av røyken og de giftige gassene som avgis under en brann. Røyk hindrer også evakuering av beboere og inngrep fra brannmenn.

De økonomiske konsekvensene av en brann – tap av varer, delvis avbrudd i aktiviteter, tap av fortjeneste, høyere forsikringspremier, osv. – er også betydelige. I tillegg kommer den store påvirkningen som forbrenningsgasser og forurenset brannvann har på miljøet. Brannvern – som er å hindre at en brann oppstår og bremse spredningen – er derfor svært viktig.

Isolasjon og brannbeskyttelse i ett

Brannsikkerheten til en bygning avhenger i stor grad av materialene som brukes. FOAMGLAS® har i flere tiår vært i forkant innen termisk, bærekraftig og fremfor alt brannbestandig isolasjon. Mens andre isolasjonsmaterialer kan avgi giftig røyk under en brann og bidra til at den sprer seg, tilhører FOAMGLAS® den høyeste – og dermed den sikreste – av de sju brannreaksjonsklassene: «klasse A1». Dette takket være isolasjonens unike sammensetning: 100 % glass med lukket cellestruktur. FOAMGLAS® isolasjonsplater er helt uorganiske og ikke-eksoterme. Ved en brann avgis ingen giftige gasser eller røyk. Dette gjør at rømningsveiene for beboerne forblir synlige og at brannvesenet kan gripe inn raskere. 

FOAMGLAS® er perfekt bestandig mot flammer og høye temperaturer. Den deformerer eller smelter ikke, produserer ikke varme dråper og bidrar ikke til overtenning.

 

30 minutter ekstra brannmotstand per 5 cm

I tillegg til å være ubrennbar har FOAMGLAS®-isolasjonen også en annen viktig fordel når det gjelder brannbeskyttelse: den danner en barriere mot flammen. Når celleglass utsettes for brann, begynner overflaten å smelte samtidig som den glasserer eller stivner. Dette skaper en form for varmeskjold som øker brannmotstanden til andre bygningselementer.  

Brannmotstandstester av Warrington Fire Gent har vist at 50 mm tykke FOAMGLAS®-plater øker brannmotstanden til murvegger med 30 minutter. Dette betyr at brannmotstanden øker med en halv time for hver 5 cm med FOAMGLAS®. Bruken av 150 mm tykke plater øker brannmotstanden til veggene med 90 minutter.

 

Nye rapporter og brannbrosjyre

I løpet av de siste 10 årene er det utført omfattende brannmotstandstester på ulike FOAMGLAS®-bygninger. Testene har fokusert spesielt på innvendig isolasjon, takisolasjonen på profilert stålplate og to systemer for fasadeisolasjon: ventilert fasade og limt fasade med steinpaneler. Denne tabellen gir en omfattende oversikt over testene som er utført og de utmerkede resultatene som ble oppnådd. De ulike rapportene er gratis tilgjengelige på 

Brosjyren FOAMGLAS® Fire Prevention er gratis tilgjengelig på forespørsel. Den er gratis tilgjengelig på forespørsel og kan lastes ned fra hjemmesiden vår.

 

Du kan også

Du kan også være interessert i?