Radon, niewidzialne niebezpieczeństwo i jak się chronić


Radon jest naturalnym radioaktywnym gazem szlachetnym, który emituje
z gleby. Jest niewidoczny i bezwonny. Radon może przedostawać się do domów z ziemi, w zależności od przepuszczalności gleby, a tym samym ewentualnie prowadzić do zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach. Penetracja zależy głównie od tego, jak głęboko w ziemi budynek jest osadzony. Pęknięcia i połączenia w ścianach, i podłogach, ale także otwory na kable i rury mogą powodować nieszczelności w obudowie całego budynku.

Otrzymuj informacje na temat

ekspozycji na radon

To czy budynek jest narażony na zwiększoną ekspozycję, można określić poprzez pomiar na miejscu. Jeśli wystąpią zwiększone wartości radonu, problem musi zostać wyeliminowany od podstaw. Oprócz palenia papierosów, radon jest jedną z przyczyn raka płuc, który jest odpowiedzialny za setki zgonów każdego roku.

Świadomość niewidzialnego niebezpieczeństwa wzrosła w ostatnich latach. W 2014 r. Rada Unii Europejskiej opublikowała dyrektywę 2013/59 / Euratom ustanawiającą podstawowe normy bezpieczeństwa. Dotyczy on wartości dopuszczalnej narażenia na radon w „pokojach, w których osoby regularnie spędzają kilka godzin dziennie”.

Nowa wartość 300 bekereli (Bq) na metr sześcienny odnosi się do stężenia gazu radonowego uśrednionego w ciągu jednego roku. Stężenia radonu w Europie różnią się znacznie w zależności od regionu. Regiony górskie mają jednak zwykle wyższe wartości radonu.

 

 

Jakie działania możesz podjąć

jak zabezpieczać?

W zależności od poziomu stężenia radonu należy podjąć odpowiednie działania. Wietrzenie jest z pewnością skuteczną metodą zmniejszania zanieczyszczeń, chociaż jest bardziej odpowiednia dla niskich poziomów radonu. Konwencjonalne środki, takie jak uszczelnianie punktów infiltracji lub wentylacja podpodłogowa, rozwiązują problem tylko selektywnie, a ponadto są kosztowne.

Aby zapewnić skuteczną i efektywną redukcję poziomu stężenia radonu, powierzchnie pomiędzy gruntem, a powietrzem wewnętrznym muszą być uszczelnione. Izolacja termiczna FOAMGLAS® zapewnia ciągłość takiej warstwy. Można ją zainstalować jako wewnętrzną termoizolację w warstwie podłogi, ściany lub po stronie kontaktu z ziemią pod płytą fundamentową i na zewnętrznych ścianach fundamentowych.

FOAMGLAS® to szklane, szczelne komórki, które są nieprzepuszczalne i wypełnione powietrzem. Udowodniono, że klejone aplikacje FOAMGLAS® zmniejszają ekspozycję na radon.

Oprócz wysokiej wytrzymałości na ściskanie, FOAMGLAS® nie gnije, jest odporny na gryzonie, insekty i szkodniki. Praktycznie można wykluczyć penetrację korzeni roślin lub uszkodzenia mechaniczne.

 

 

Wniosek

Chroń siebie i swój budynek na kilka sposobów dzięki termoizolacji FOAMGLAS®. Z jednej strony jest to skuteczna i szczelna bariera dla radonu. Z drugiej strony jest odporny na ściskanie, chroni przed utratą ciepła i wilgocią. Cztery korzyści, jeden system termoizolacji.

 

 

Interesujące?

Czytaj więcej