Radon, neviditelné nebezpečí a jak se před ním chránit

Radon je přírodní radioaktivní vzácný plyn, který vzniká v půdě. Je neviditelný a bez zápachu. Radon může pronikat do domů ze země, v závislosti na propustnosti půdy, což může vést ke znečištění vnitřního vzduchu. Míra pronikání závisí především na tom, jak moc je budova v kontaktu se zemí. Každá prasklina nebo spára ve stěnách a podlahách, ale také otvory pro kabely a trubky, mohou způsobit netěsnosti v plášti budovy.

Informujte se

o vlivu radonu

Jak moc je budova ovlivněna zvýšenou expozicí, lze určit měřením radonu na místě. Pokud se vyskytne jeho zvýšení, musí být problém odstraněn právě v oblasti základů. Vedle kouření je radon jednou z příčin rakoviny plic, která je každoročně zodpovědná za stovky úmrtí.

V posledních letech vzrostlo povědomí o tomto neviditelném nebezpečí. V roce 2014 vydala Rada Evropské unie směrnici 2013/59 / Euratom, která stanoví základní bezpečnostní normy. Řeší referenční hodnotu radonové expozice v "místnostech, ve kterých osoby pravidelně tráví několik hodin denně".

Nová hodnota 300 Becquerelů (Bq) na metr krychlový se vztahuje na koncentraci radonového plynu v průměru za jeden rok. Koncentrace radonu v Evropě se v jednotlivých regionech značně liší. Horské oblasti však mají tendenci mít hodnoty radonu vyšší.

 

 

Jaká opatření můžete udělat

pro svou ochranu?

V závislosti na koncentraci radonu je třeba provést konstrukční opatření. Odvětrávání je jistě účinnou metodou snižování znečištění, i když je vhodnější pro nízké hladiny radonu. Běžná konstrukční opatření, jako např. utěsnění prostupů nebo umístění ventilace pod podlahou, řeší problém pouze lokálně. Kromě toho jsou nákladné a zvyšují energetickou bilanci objektu.

Pro efektivní a účinnou ochranu musí být všechny možné cesty pro radon mezi základovou zeminou budovy a vnitřním prostředím utěsněny. Tepelná izolace FOAMGLAS® nabízí vytvoření kontinuální lepené parotěsné vrstvy. Může být aplikována jako vnitřní izolace v podlahách nebo suterénních stěnách nebo přímo v základové spáře pod deskou a vně suterénních stěn.

Uzavřená buněčná struktura pěnového skla FOAMGLAS® je zcela neprodyšná a neprostupná pro všechny plyny. Bylo prokázáno, že lepené aplikace FOAMGLAS® ve spodní stavbě snižují expozici radonu.

Kromě vysoké pevnosti v tlaku je tepelná izolace FOAMGLAS® odolná i vůči hnilobám, hlodavcům a hmyzu. U tohoto materiálu lze prakticky vyloučit prorůstání kořenů nebo jeho jiné mechanické poškození.

 

 

Závěr

Použitím izolace FOAMGLAS® chráníte sebe i svou budovu několika způsoby: Na jedné straně je to účinná protiradonová bariéra. Na druhé straně je tato izolace odolná vůči tlaku a chrání Vás před tepelnými ztrátami i vlhkostí. Jeden izolační systém - čtyři výhody!

 

 

Muže Vás také zajímat