Radon, het onzichtbare gevaar en hoe men zichzelf kan beschermen

Radon is een natuurlijk radioactief edelgas dat ontstaat in de grond. Het is onzichtbaar en geurloos. Afhankelijk van de doorlatendheid van de bodem kan radon huizen binnendringen vanuit de grond en op die manier de lucht in het interieur verontreinigen. De doordringing hangt af van hoe nauw het gebouw in contact staat met de grond. Scheuren en voegen in muren en vloeren, maar ook openingen voor kabels en buizen kunnen lekken veroorzaken in de bouwschil.

Word geïnformeerd over

de blootstelling aan radon

Of een gebouw verhoogd blootgesteld wordt, kan bepaald worden door een meting ter plaatse. Als er verhoogde radonwaarden worden vastgesteld, moet het probleem vanaf de grond worden aangepakt. Naast roken is radon een van de oorzaken van longkanker, een ziekte waaraan jaarlijks honderden mensen sterven.

De laatste jaren is het bewustzijn rond het onzichtbare gevaar toegenomen. In 2014 publiceerde de Raad van de Europese Unie tot vaststelling van fundamentele veiligheidsnormen Richtlijn 2013/59/Euratom. Deze Richtlijn legt de referentiewaarde vast voor blootstelling aan radon in 'ruimten waarin personen regelmatig meerdere uren per dag doorbrengen'.

De nieuwe waarde van 300 Becquerel (Bq) per kubieke meter verwijst naar de gemiddelde radongasconcentratie over een jaar. Radonconcentraties in Europa variëren sterk van regio tot regio. Bergachtige gebieden laten meestal hogere radonwaarden optekenen.

 

 

Welke acties kunt u ondernemen

om uzelf te beschermen?

Naar gelang de radonconcentratie moet er actie ondernomen worden. Ventileren is ongetwijfeld een efficiënte manier om vervuiling te beperken, maar is beter geschikt voor lage radonniveaus. Conventionele structurele maatregelen, zoals het dichten van infiltratiepunten of vloerventilatie pakken het probleem slechts selectief aan. Bovendien zijn ze duur en leggen ze druk op het energiebudget.

Voor een efficiënte en doeltreffende oplossing moeten de verbindingskanalen tussen de bouwgrond en de interieurlucht afgedicht worden. FOAMGLAS®-thermische isolatie biedt een continue, aaneengesloten oplossing. Het product kan geïnstalleerd worden als interne isolatie in de vloer of in muren of op de zijde die in contact staat met de aarde onder de grondplaat en op de muren.

De cellulaire glascellen zijn ondoordringbaar en gevuld met lucht. De gelijmde FOAMGLAS®-toepassingen verminderen de radonblootstelling. 

Naast de hoge druksterkte is FOAMGLAS®-isolatie ook bestand tegen rotten, knaagdieren en insecten. Wortelpenetratie of mechanische schade kunnen vrijwel uitgesloten worden. 

 

 

Conclusie

Bescherm uzelf en uw gebouw op verschillende manieren met FOAMGLAS®-isolatie: het product is een doeltreffende radondichte barrière, het is drukbestendig en beschermt het tegen warmteverlies en vocht. Vier voordelen, één isolatiesysteem. 

Je zou ook

geïnteresseerd kunnen zijn in het lezen van