Radon, den usynlige fare, og hvordan du beskytter dig

Radon er en naturlig radioaktiv ædelgas, der kommer fra jorden. Den er usynlig og lugtfri. Radon kan trænge ind i huse fra jorden, afhængigt af jordens permeabilitet, og dermed eventuelt føre til indendørs luftforurening. Gennemtrængningen er hovedsageligt afhængig af, hvor tæt bygningen er i kontakt med jorden. Revner og samlinger i vægge og gulve, men også åbninger til kabler og rør, kan forårsage utætheder i klimaskærmen.

Få information om

radoneksponering

Hvorvidt en bygning er påvirket af øget eksponering, kan fastlægges via en måling på stedet. Hvis der forekommer forhøjede radonværdier, skal problemet elimineres fra jorden opefter. Ud over rygning er radon en af årsagerne til lungekræft, som er skyld i hundredevis af dødsfald hvert eneste år.

Bevidstheden om den usynlige fare er øget i de seneste år. I 2014 offentliggjorde Rådet for Den Europæiske Union direktiv 2013/59/Euratom, som fastlagde grundlæggende sikkerhedsstandarder. Det behandler referenceværdien for radoneksponering i "rum, hvor personer regelmæssigt opholder sig i flere timer om dagen".

Den nye værdi på 300 Becquerel (Bq) pr. kubikmeter henviser til den gennemsnitlige radongaskoncentration i løbet af et år. Radonkoncentrationer i Europa varierer betydeligt fra region til region. Bjergregioner har imidlertid ofte højere radonværdier.

Hvad kan du gøre

for at beskytte dig selv?

Afhængigt af radonkoncentrationsniveauet skal der tages tiltag. Udluftning er bestemt en effektiv metode til at reducere forurening, selvom dette er mere velegnet ved lave radonniveauer. Traditionelle strukturelle tiltag, såsom at forsegle indtrængningspunkter eller lave ventilation under gulvet takler kun problemet selektivt. Derudover er disse tiltag omkostningstunge og lægger pres på energibudgettet.

For effektiv og velfungerende afhjælpning skal forbindelsesvejene mellem jorden under bygningen og indeluften forsegles. FOAMGLAS® termisk isolering tilbyder en kontinuerlig fastlimet løsning.

Det kan installeres som en indvendig isolering i gulvet og vægområder, eller på siden med jordkontakt under fundamentpladen og på væggene. Celleglascellerne er uigennemtrængelige og fyldt med luft. Det er blevet dokumenteret, at limede FOAMGLAS®-applikationer reducerer radoneksponering. 

Ud over at FOAMGLAS® har en høj trykstyrke, er det også modstandsdygtigt over for råd, gnavere og insekter. Rodpenetrering eller mekanisk beskadigelse kan stort set udelukkes.

Konklusion

Beskyt dig og din bygning på flere måder med FOAMGLAS®-isolering: På den ene side er det en effektiv, radontæt barriere. På den anden side er det trykbestandigt og beskytter dig mod varmetab og fugt. Fire fordele, ét isoleringssystem. 

Det vil måske også

interessere dig at læse