Radon – näkymätön vaara ja miten voit suojautua siltä

Radon on radioaktiivinen jalokaasu, jota on luonnostaan maaperässä. Se on väritöntä ja hajutonta. Radon tunkeutuu taloon maaperästä ja voi saastuttaa sisäilman. Tunkeutuminen riippuu pääasiassa siitä, miten tiiviissä yhteydessä rakennus on maaperään. Rakennuksen vaippa voi vuotaa seinien ja lattioiden halkeamien kautta, mutta myös kaapeli- ja putkiläpivientien kautta.

Lue lisää

radonista

Radonpitoisuuden taso todetaan mittauksilla. Jos radonarvot ovat kohonneet, ongelma on korjattava maaperästä lähtien. Radon on tupakoinnin ohella yksi merkittävimmistä keuhkosyövän aiheuttajista, johon kuolee vuosittain satoja ihmisiä.

Tietoisuus tästä näkymättömästä vaarasta on lisääntynyt merkittävästi viime vuosina. Vuonna 2014 Euroopan neuvosto julkaisi direktiivin 2013/59/Euratom, jossa määritettiin perusturvallisuusstandardit. Se määrittää radonaltistuksen raja-arvon "huoneissa, joissa ihmiset viettävät säännöllisesti useita tunteja päivässä".

Uusi arvo 300 becquereliä (Bq) kuutiometrissä viittaa radonkaasupitoisuuden keskiarvoon vuoden aikana. Radonpitoisuudet vaihtelevat suuresti alueittain Eurooopassa. Vuoristoalueilla arvot ovat tavallisesti korkeammat.

 

 

Miten voit

suojata itsesi?

Jos radonpitoisuus on liian korkea, on ryhdyttävä toimenpiteisiin. Tuuletus on tehokas keino vähentää saastumista, mutta se tehoaa lähinnä alhaisiin pitoisuuksiin. Tavanomaiset rakenteelliset keinot, kuten vuotokohtien tiivistäminen ja alapohjan tuuletus korjaavat ongelman vain tietyiltä osin. Lisäksi ne ovat kalliita ja kuluttavat energiaa.

Tehokasta radontorjuntaa varten rakennuksen pohjan ja sisäilman väliset reitit on tukittava. FOAMGLAS®-lämmöneriste on saumaton ratkaisu. Se voidaan asentaa sisäeristeeksi seinään tai lattiaan tai alapohjan ja seinien ala- ja ulkopuolisille pinnoille.

Solulasieristeen solut ovat ilmatiiviitä ja täynnä ilmaa. Liimattu FOAMGLAS®-eristys laskee radonpitoisuuksia todistetusti jopa. 

Suuren puristuslujuuden lisäksi FOAMGLAS® on tunnoton laholle, jyrsijöille ja hyönteisille. Juurivauriot ja mekaaniset vauriot voidaan käytännössä unohtaa. 

 

 

Johtopäätös

Suojaa itsesi ja rakennuksesi useilla tavoilla FOAMGLAS®-eristeillä: Yhtäältä se on tehokas, radontiivis sulkukerros. Toisaalta se kestää painetta ja estää lämpöhävikit ja kosteusvahingot. Neljä etua, yksi eristysjärjestelmä.

Muuta

kiinnostavaa luettavaa