Skydda dig mot den osynliga faran – radon

Radon är en naturligt radioaktiv ädelgas som är osynlig och luktfri och finns i marken. Radon kan – beroende på jordens genomsläpplighet – ta sig in i huset från marken och förorena inomhusluften. Om den lyckas ta sig in i huset eller inte beror huvudsakligen på hur nära kontakt med marken byggnaden har. Sprickor och fogar i väggar och golv kan (tillsammans med genomföringar för kablar och rör) orsaka läckage i klimatskärmen.

Mer information

om radon

För att kunna fastställa om det finns radon i byggnaden måste mätningar utföras på plats. Om det vid sådana mätningar kan fastställas att det föreligger förhöjda radonvärden måste detta åtgärdas från grunden och upp. Radon orsakar – tillsammans med rökning – hundratals dödsfall i lungcancer varje år.

Under senare år har medvetenheten om denna osynliga fara ökat. 2014 publicerades rådets direktiv 2013/59/Euratom om fastställande av grundläggande säkerhetsnormer. Här tar man upp referensvärden för radonexponering i ”rum i vilka människor dagligen tillbringar flera timmar”.

Det nya gränsvärdet för genomsnittlig radongaskoncentration under ett år är 300 Bq (becquerel) per kubikmeter. Radonkoncentrationen i Europa varierar mycket från region till region, men i bergsregioner är radonvärden generellt högre.

 

 

Hur kan jag

skydda mig?

Beroende på hur stor radonkoncentrationen är måste åtgärder vidtas. Vädring är en mycket effektiv metod för att reducera föroreningen, men den är i första hand lämplig vid låga radonnivåer. Konventionella byggtekniska åtgärder som försegling av läckage eller golvventilation löser bara problemet punktvis. Och dessutom är dessa åtgärder en stor belastning på energibudgeten.

För att kunna uppnå ett bra resultat måste kontaktvägarna mellan byggnadens grund och inomhusluften spärras av. Här används FOAMGLAS® värmeisolering med en hellimmad lösning. Den kan installeras som invändig isolering i golv och väggar eller på den sida av bottenplatta och väggar som är i kontakt med marken.

Cellglas är ogenomträngligt och luftfyllt, och limmade FOAMGLAS®-lösningar har visat sig reducera radonexponeringen. Dessutom har FOAMGLAS® hög tryckhållfasthet och resistens mot förruttning, skadedjur och insekter. Rotinträngning och mekanisk skada kan mer eller mindre elimineras. 

 

 

Slutsats

Skydda dig själv och din byggnad med FOAMGLAS®-isolering. Då får du en effektiv, radontät och trycktålig barriär som skyddar mot både värmeförlust och fukt – allt i ett isoleringssystem. 

Du kanske också

är intresserad av