Det gamla kranspåret

Amsterdam
Nederländerna

Det gamla kranspåret i Amsterdam är ett verkligt industriellt kulturarv, som nu har byggts om till en kontorsbyggnad. FOAMGLAS®-isolering skyddar det gamla kranspåret från påverkan från elementen. Isoleringens viktigaste egenskaper är dess brandsäkerhet, vatten- och fukttäthet, låg expansionskoefficient och hög tryckhållfasthet

Arkitekt
OTH Architects
år
2007
Användning
Interior Insulation (walls, floors + ceilings)

Det gamla kranspåret vid det tidigare Nederlandse Dok en Scheepsbouw Maatschappij i Amsterdam från 1952 hade varit övergivet i många år när den nederländska arkitekten Trude Hooykaas räddade detta industriminne från demolering. Hon lämnade det 270 meter långa kranspåret mer eller mindre intakt och kombinerade detta med ett samtida arkitektoniskt koncept i vilket den attraktiva delen gjordes av glas. Betongstrukturen, som hade använts som arkiveringsrum, isolerades på insidan. Eftersom denna betongstruktur är helt exponerad för variationer i luftfuktighet och temperatur måste isoleringen uppfylla tuffa krav. Den måste till exempel vara ogenomtränglig för vatten och ånga, vara ej brännbar, ha låg svällningskoefficient, klara hög tryckbelastning (särskilt när den används på golv) och ha lång livslängd. FOAMGLAS® uppfyller dessa krav utan problem. Därför var FOAMGLAS® det logiska alternativet för isolering på betongstrukturens golv, väggar och innertak.

FOAMGLAS®-produkt  

som används i detta projekt

Relaterade referensprojekt