Australiens nya paviljong på konstbiennalen i Venedig

Venedig
Italien

Australiens nya paviljong är en imponerande konstruktion som kan ses både från bron och kanalen i Venedig. En byggnad som placeras på vattnet utsätts för hög luftfuktighet. FOAMGLAS® golvisolering ger perfekt skydd mot de fuktiga förhållandena vid kanalen och byggnadens närhet till marken.

Arkitekt
Denton Corker Marshall Pty Ltd, STEAM srl
Byggnadstyp
Museum
år
2014
Användning
Floor insulation

Paviljongen har en perfekt placering, lätt att se från både bron och kanalen inne på Venedigbiennalen. Trots dess utseende var byggnaden från början inte avsedd att bli en sluten struktur – den var tänkt att bestå av en vit låda inuti en svart låda. Detta arrangemang ger en öppen och gemytlig yta där människor kan sitta och diskutera.
Det faktum att det är placerat på vatten och markens höga luftfuktighetsnivåer ledde till att man valde FOAMGLAS®-isolering, en isolering som inte påverkas av dessa två element. Genom att man undvek ett traditionellt ventilerat golvhålrum krävdes mycket mindre grävarbeten, vilket i sin tur betydde lägre kostnader för bortforsling av schaktmaterial. Tillsammans säkerställde vi skydd mot inläckning av radongas (Rn 222), och ventilation av grunden som byggdes direkt på marken kunde också elimineras.

FOAMGLAS®-produkt  

som används i detta projekt

Relaterade referensprojekt