Australian Pavilion, Venice Biennale

Venice
Italy

Australian paviljonki on vaikuttava rakennus, joka näkyy sekä sillalta että kanavasta. Kosteustasot ovat korkeat rakennuksen sijainnin vuoksi. FOAMGLAS®-lattiaeriste antaa täydellisen suojan kanavan ja maaperän kosteutta vastaan.

Arkkitehti
Denton Corker Marshall Pty Ltd, STEAM srl
Rakennustyyppi
Museum
Vuosi
2014
Ratkaisu
Floor insulation

Taiteilija Piero Gilardin luoma ja yhteistyössä arkkitehti Alessandro Fassin kanssa entiselle teollisuusalueelle rakennettu PAV (Parco d’Arte Vivente), on viheralueen keskelle sijoitettu kahdeksankulmainen rakennuskompleksi, jonka installaatiot ja multimediamoduulit yhdistävät polut ilmenevät luonnon ja nykytaiteen välistä yhteyttä. Bioklimaattisen arkkitehtuurin edistyksellisten periaatteiden mukaisesti rakennettu rakennus koostuu hunajakennotiiliseinistä, eristetyistä kuusipaneeleista ja solulasipaneeleista sekä viherkatosta. PAV saa voimansa aurinkosähköpaneeleista ja lämpö tulee kaupungin kaukolämpöjärjestelmästä. “Heijastusvaloputket” optimoivat luonnonvalon. Rakennukseen sermeinä, seininä ja viherkattoina integroiduilla kasveilla on merkittävä rooli auringon säteilyn absorptiossa. Katossa päätettiin käyttää solulasipaneeleja, koska haluttiin nopeasti kuivuva rakenne. Etusijalla oli ympäristöystävällisten ja myrkyttömien tuotteiden käyttö.
FOAMGLAS® -levyjen vesitiivis rakenne mahdollisti sellaisen katon rakentamisen, johon kohdistuisi suuria puristusvoimia maasta ja yläpuolisista kerroksista. Levyjen väliset saumat tiiviistettiin höyrytiiviiksi PC® 56 liimalla.

FOAMGLAS®-ratkaisu

tässä projektissa

Referenssiprojektit