Sjukhus

Bergamo
Italien

Sjukhuset i Bergamo är en av de viktigaste hälso- och sjukvårdsanläggningarna i norra Italien. När det var dags för ny golvisolering valde sjukhuset FOAMGLAS® FLOOR BOARD. Dessa är giftfria, trycktåliga och motståndskraftiga mot kemikalier. Men framför är de tåliga, även i miljö där det förekommer hög luftfuktighet och vatten.

Arkitekt
SCAU, Pippo and Ferdinando Traversi, Tomasi Associates Architects
Byggnadstyp
Public building
Användning
Insulation of a floor installed on the ground

Det nya sjukhuset i Bergamo är ett av de viktigaste anläggningsprojekten inom hälso- och sjukvård i norra Italien. Arkitekterna sökte en isoleringslösning med markkontakt istället för traditionellt ventilerat golvhålrum, vilket inte var lämpligt för rådande lokala förhållanden (koncentration av vatten och luftfuktighet).
Med FOAMGLAS®-systemet kunde ett traditionellt ventilerat golvhålrum undvikas. Vårt kompakta flerfunktionssystem är vattentätt och har en effektiv spärr mot vattenånga och radongas (Rn222).
FOAMGLAS®-produkter valdes tack vare dessas giftfria, helt oelastiska egenskaper (även under koncentrerad belastning) och utmärkta trycktålighet.
De är helt motståndskraftiga mot angrepp från djur- och/eller växtmikroorganismer och har mycket bra motståndskraft mot kemikalier. Men framför allt har de isolerande egenskaper som inte förändras över tid, även i miljö där det förekommer hög luftfuktighet och vatten.

FOAMGLAS®-produkt  

som används i detta projekt

Hur kan vi hjälpa dig?