Megasport Arena

Moskva
Ryssland

Ice Palace, som också är känt under namnet Megasport Arena, har varit värd för många sportevenemang. Dess kompakta FOAMGLAS®-tak ger hög tryckhållfasthet och dimensionsstabilitet. Cellglaset är inte bara oantändligt utan också vatten- och diffusionstätt, så att all fukt stannar på utsidan.

Arkitekt
Bokov Andrey
år
2006
Användning
Compact Roof on steel deck

Resningen av Ice Palace i Moskva – en arena som senare bytte namn till Megasport Arena – inleddes vid Chodynkafältet under november 2005. Denna vackra flerfunktionsarena slutfördes i december 2006. Arenan har en makalös konstruktion, som uppfyller alla moderna krav för internationella sportevenemang. Den är i huvudsak avsedd för hockey, konståkning och kortbaneåkning på skridskor, men även för fler än 20 andra sporter. Megasport Arena strålar i sin festdräkt. Ett svävande innertak som ser ut som en gigantisk ljuskrona i mitten bär upp en jumbotron med bildskärmar på fyra sidor så att de 14 000 åskådarna får perfekt överblick över isen. Jumbotronen ger en färgglad bakgrund till de flerfärgade stolarna på arenan. FOAMGLAS®-skivor användes för takkonstruktionen, hellimmade mot profilplåtens tak. Limningstekniken samt isoleringens höga tryckhållfasthet och dimensionsstabilitet ger ett mycket stabilt taksystem. Att FOAMGLAS® är icke brännbart spelar också en viktig roll när det gäller att förhindra framtida skada. Varm inomhusluft med hög luftfuktighet – som i en sporthall – får inte ge upphov till kondens i byggnaden. Om den gör det kan den termiska integriteten inte upprätthållas. FOAMGLAS® med sina slutna glasceller är ett fullständigt hygroskopiskt, vatten- och ångtätt material som håller fukten ute. När taket i en byggnad med hög luftfuktighet isoleras med FOAMGLAS® uppfylls alla krav gällande byggnadsfysik och kvalitet för inomhusluft. Och sist men inte minst säkerställer denna taklösning livslång och oförändrad prestanda.

FOAMGLAS®-produkt  

som används i detta projekt

Relaterade referensprojekt