Distriktsidrottsskolans simbassäng

Limbazi
Lettland

Distriktsidrottsskolan är en ny anläggning som kombinerar modern och hållbar arkitektur. Skolan har även en inomhusbassäng. För att undvika kondensering, fuktutveckling och korrosion användes FOAMGLAS® cellglas. Det är helt ogenomträngligt för fukt och bildar en obruten ångspärr.

Arkitekt
MARK arhitekti
Entreprenör
SIA “MONUM”
år
2018
Användning
Compact roof on steel deck

I september 2016 undertecknade kommunfullmäktige i Limbaži ett kontrakt med MONUM & LitCon om byggnation av en simbassäng på distriktsidrottsskolan för Limbaži och Salacgrīva. Den nybyggda fritidsanläggningen är ett projekt där man satsar på hållbar och modern arkitektur. Byggnaden är indelad i tre husblock: entréer, område med simbassäng (med en större simbassäng och en plaskdamm för barn) och omklädningsrum med aerobicssal, gym och dusch/bastu-anläggning. Komplexet välkomnar elever och boende i kommunen Limbaži och erbjuder träningsfaciliteter för lokala idrottare. Byggnadens kompakta utformning gör den mycket energieffektiv, och tillsammans med de material och ingenjörslösningar som har valts är den en förebild när det gäller hållbar arkitektur. Med en inomhusbassäng ökar risken för kondensering och välkända konsekvenser som fuktutveckling, korrosion på metallkomponenter, avflagning eller blåsbildning för vissa tätskikt, förtida åldrande. Tack vare dess struktur med slutna glasceller är FOAMGLAS® helt ogenomträngligt för vatten och vattenånga och bildar en obruten ångspärr. Ångan kan inte spridas in i byggnadsmaterialen och utsättas för den daggpunktstemperatur vid vilken den kondenserar.

FOAMGLAS®-produkt  

som används i detta projekt

Relaterade referensprojekt