Vattenreningsverk

Plzeň
Tjeckien

En kompakt FOAMGLAS®-struktur uppfördes för det korrugerade taket på vattenreningsverket i Plzeň – en lösning med långvarigt skydd för vattenverket. Tack vare FOAMGLAS®-isolering finns det ingen risk för fuktkondensering, vilket betyder att taket förblir helt torrt vid alla förhållanden under hela dess livslängd.

Arkitekt
Sweco
år
2014
Användning
Compact roofs on corrugated sheet metal

Det ursprungliga vattenverket byggdes på 1800-talet på en plats där floderna Radbuza och Úslava sammanflödar. På den tiden hade vattenverket en kapacitet på 116 liter/sekund. Kapaciteten ökade gradvis, först till 450 liter/sekund 1925, därefter till 500 liter/sekund 1960 och slutligen till dagens 1000 liter/sekund på 1990-talet. Efter 2010 konstruerades byggnaderna om utan att detta påverkade driften. 2014 byttes hela takbeklädnaden, testdriften inleddes 2015 och sedan mars 2016 har vattenverket i Plzeň gått på full kapacitet. En kompakt FOAMGLAS®-struktur konstruerades och implementerades i de nya korrugerade plåttaken, en lösning som har visat sig vara en helt tillförlitlig och långsiktig för tak i vattenverk med dubbelriktad vattenångdiffusion. Fuktkondensering uppstår inte i FOAMGLAS®-isolering, så taket förblir torrt under alla förhållanden under hela dess livslängd. Därmed upprätthålls konstanta isoleringsegenskaper och det säkerställs att bärverket inte utsätts för korrosion.

FOAMGLAS®-produkt  

som används i detta projekt

Relaterade referensprojekt