Úpravna vody

Plzeň
Česká republika

Na střechách Úpravny vody v Plzni byla použita kompaktní skladba FOAMGLAS®, která vodárenským provozům se zvláštním difúzním režimem poskytuje dlouhodobou ochranu před kondenzací. V parotěsné tepelné izolaci FOAMGLAS® ke kondenzaci vlhkosti nemůže dojít a zůstává tak po celou dobu životnosti stavby a za všech podmínek zcela suchá.

Architekt
Sweco
Rok realizace
2014
Aplikace
Compact roofs on corrugated sheet metal

Původní vodárna postavená v 19. století na soutoku řek Radbuzy a Úslavy měla výkon 116 l/s. Postupně docházelo ke zvyšování její kapacity na 450 l/s v roce 1925, na 500 l/s v roce 1960 a na současných 1000 l/s v 90. letech. Po roce 2010 probíhala rekonstrukce stavebních objektů, a to bez přerušení výroby. V roce 2014 byla provedena kompletní výměna střešních plášťů, zkušební provoz byl zahájen v roce 2015 a od března 2016 je plzeňská vodárna v plném provozu.

Na nových střechách z trapézového plechu byla navržena a realizována kompaktní skladba FOAMGLAS®, která se osvědčila jako zcela spolehlivé řešení s dlouhodobou životností právě pro střechy vodáren s „obousměrnou difúzí vodní páry“. V izolaci FOAMGLAS® nemůže dojít ke kondenzaci vlhkosti, po celou dobu životnosti střechy zůstává za všech podmínek suchá. Má proto konstantní izolační vlastnosti v čase a neohrožuje nosnou konstrukci korozí.

Řešení FOAMGLAS®

použito v tomto projektu

Související referenční projekty