Lettlands nationella konstmuseum

Riga
Lettland

Lettlands nationella konstmuseum är en viktig del av lettisk historia, med sina fler än 52 000 konstföremål. FOAMGLAS®-isolering valdes för terrassen framför huvudentrén. Cellglas maximerar strukturens livslängd och förhindrar vatteninträngning i galleriet – och alla konstföremål är säkert skyddade.

Arkitekt
Processoffice
Entreprenör
RE & RE
år
2015
Användning
Parking Roof

Lettlands nationella konstmuseum har en av de finaste samlingarna av nationell konst i Lettland. Här finns fler än 52 000 konstföremål som speglar den professionella konstutvecklingen i Baltikum och Lettland från mitten av 1700-talet upp till nutid. Museets huvudbyggnad ritades av den tyske arkitekten Wilhelm Neumann och uppfördes 1905. Det var den första byggnaden i Baltikum som byggdes särskilt för att bli museum. Den majestätiska fasaden är i barockstil och klassisk stil. 2013 stängdes Lettlands nationella konstmuseum för allmänheten och ombyggnadsarbetena påbörjades. Arkitekt- och ingenjörskontoret valde FOAMGLAS® för den terrassen framför huvudentrén. Kompakttaket täcker flera av museets rum. Tack vare att man använde FOAMGLAS® kan byggnadsstrukturens livslängd maximeras och risken för vatteninträngning i galleri och oväntade värmeförluster minimeras. Genom användning av cellglasskivor har både konstföremål och byggnaden fått högsta möjliga skyddsnivå.

FOAMGLAS®-produkt  

som används i detta projekt

Relaterade referensprojekt