Vår produkt

FOAMGLAS® cellglasisolering

framtidens material

FOAMGLAS® cellglasisolering har hermetiskt slutna glasceller som fylls med inert gas med bra isoleringsförmåga. Detta gör FOAMGLAS® cellglas till ett mycket speciellt isoleringsmaterial med fantastiska egenskaper.

Vår produkt är inte bara extremt stark och trycktålig – den är också tillverkad av ett lätt och brandsäkert material som skyddar mycket bra mot både värme och kyla. Och framförallt är det motståndskraftigt mot de två största hoten mot isoleringsmaterial – vatten och vattenånga.

Garanterad kvalitet

i årtionden

FOAMGLAS® cellglasisolering är helt fri från miljöskadliga flamskyddsmedel, drivgaser eller cancerframkallande ämnen. Slutprodukten består vanligtvis av minst 60 % återvunnet material: delvis särskilt utvalt återvunnet glas och delvis återanvända produktionsrester. 

FOAMGLAS® cellglas uppfyller natureplus® miljömärkning, det enda europeiska miljömärket för byggprodukter som baseras på rent vetenskapliga kriterier. Det vittnar om att vi uppfyller tuffa standarder inom alla områden som är relevanta när det gäller hållbarhet.

Miljövänlig isolering

FOAMGLAS® cellular glass insulation is totally free of environmentally harmful flame retardants, propellant gases or carcinogens. Manufacture comprises of a minimum 60% post-consumer waste glass and partial re-use of production offcuts etc.
 
FOAMGLAS® cellular glass conforms to the natureplus® eco-label, the only European environmental label for building products that is founded on strict scientific criteria. 

FOAMGLAS® is a product at the highest standards of quality for all areas relevant to ecology and sustainability.