Spesialiserte tjenester for industriprosjekter

Spesifikasjoner for industriprosjekter

Å velge og installere isolasjon er spesialarbeid. Du kan bare fullt ut utnytte effektiviteten og egenskapene til isolasjon, hvis systemet er riktig designet og installert. Skriftlige spesifikasjoner er ikke en luksus. Isolasjonssystemer varierer i antall lag, klebemidler som brukes og behandlinger.

Det er derfor vi har mer enn 125 buntede FOAMGLAS®-isolasjonsspesifikasjoner, som dekker et bredt spekter av kommersielle og industrielle bruksområder. De gir en nyttig veiledning til sluttbrukere, ingeniører og entreprenører som er involvert i design, installasjon og vedlikehold av FOAMGLAS®-isolasjonssystemer.

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon om FOAMGLAS®-spesifikasjonene. Våre ingeniører og spesialister er også alltid klare til å veilede deg personlig under prosjektet

Energi- og termisk inspeksjon

og analyse

Med denne tjenesten avdekker vi system- og utstyrsfeil og sikkerhetsproblemer i god tid. På den måten kan du gripe inn raskt og før virkelige problemer oppstår.

Vi tar en nærmere titt på designtegninger og plantegninger og bestemmer hvordan vi kan jobbe med deg på den mest effektive måten. Vi evaluerer isolasjonsdetaljer, installasjonsmetoden og isolasjonens levetid. Etter vår inspeksjon og analyse vil du motta detaljer om punkter for forbedring, slik at du kan spare maksimal mengde energi med FOAMGLAS®-celleglass.

Hva innebærer rapporten for energiinspeksjon og -analyse?

 • Infrarøde termiske bilder
 • Måleresultater av varmestrømmer
 • Datamaskinberegninger
 • En oversikt over våre observasjoner
 • Anbefalte endringer

Ta gjerne kontakt med oss for detaljert inspeksjon og analyse av din FOAMGLAS®-isolasjon.

 

Testing av bruksområder

Er du nysgjerrig på ytelsen til isolasjonssystemer under virkelige forhold? Vi kan måle det for deg, og vi gjør det gratis. Og vi gjør det i våre egne profesjonelt utstyrte laboratorier. 

Her tester vi følgende faktorer

 • kald og kryogen ytelse
 • varm serviceytelse
 • korrosjon under isolasjon
 • tankisolasjon for kald oppbevaring
 • tankisolasjon for varm oppbevaring
 • systemer med høy trykkfasthet for varme og kalde temperaturer
 • miljøytelse –aldring, fuktighet og UV-motstand
 • termisk ytelse, varmetap
 • Brannegenskaper – brennbarhet, flammespredning og røykutvikling

Generelle materialtester

Vi måler, som standardtester, de fysiske, kjemiske, termiske og mekaniske egenskapene til isolasjon og tilhørende materialer som for eksempel klebemidler, dekker, membraner og belegg.

Et utvalg av våre måleteknikker

 • termisk ledningsevne, kryogene til varme servicebruksområder
 • trykkfasthet, strekkfasthet og bøyestyrke
 • tetthet
 • vanndampgjennomtrengelighet
 • kjemisk sammensetning
 • kjemikaliebestandighet, syre- og basebestandighet
 • kjemisk holdbarhet
 • porøsitet
 • termisk utvidelse/sammentrekning
 • Evne til vannopptak, syre- og basebestandighet

Ta gjerne kontakt med oss for grundig testing av industrielle isolasjonsbruksområder. 

 

 

Pålitelige isolasjonsråd

Våre ingeniører samarbeider med deg for å finne den ideelle FOAMGLAS®-isolasjonstykkelsen og alle de andre kravene til prosjektet ditt. For dette bruker vi internasjonale standarder. Så du kan være sikker på at du får pålitelige råd om:

 • minimum isolasjonstykkelse for å hindre kondens
 • minimum isolasjonstykkelse for å møte dine mål med hensyn til maksimal varmegevinst eller -tap
 • sikring av prosesstemperaturer og maksimalt fordampningstap
 • minimum isolasjonstykkelse for en sikker overflatetemperatur
 • temperaturreduksjon i rørledninger (med et flytende eller stasjonært medium)
 • varmetap i underjordiske rør og strukturer
 • sikring av dampkvalitet
 • utslippsreduksjon
 • brannsikkerheten til anvendte systemer

Ta gjerne kontakt med oss for en beregning av ideelle bruksområder for FOAMGLAS®-isolasjon for dine behov. Vårt mål er å gi deg raske, effektive og nøyaktige tekniske råd, råd for bruk og personlig støtte.