Specialiserade tjänster för industriprojekt

Specifikationer för industriprojekt

Att välja och installera isolering är ett arbete för experter. För att du ska kunna utnyttja isoleringens egenskaper maximalt krävs det att systemet är korrekt konstruerat och installerat. Isoleringssystem är utformade på många olika sätt när det gäller antal lager, vilket lim som används och hur ytskiktet är uppbyggt.

Det är därför vi har satt samman fler än 125 specifikationer för FOAMGLAS®-isolering som täcker många olika tillämpningar för kommersiell verksamhet och industri. De fungerar som en användbar vägledning för slutkunder, ingenjörer och entreprenörer som är inblandade i konstruktion, installation och underhåll av FOAMGLAS® isoleringssystem.

Kontakta oss om du vill ha mer information om specifikationer för FOAMGLAS®. Våra ingenjörer och specialister finns tillgängliga för att ge dig personlig rådgivning under den tid ditt projekt pågår.

Energi- och värmerelaterad inspektion

och analys

Med denna tjänst hjälper vi dig att upptäcka fel på ditt system och din utrustning samt att fastställa säkerhetsrelaterade problem. På så sätt får du en chans att åtgärda eventuella problemen i god tid.

Vi tar en närmare titt på konstruktionsritningar och planritningar för att fastställa hur vi kan hjälpa dig på bästa möjliga sätt. Vi genomför också utvärdering av isoleringsbehov, isoleringsmetod och isoleringens livslängd.

Efter genomförd inspektion och analys sammanställer vi resultatet och informerar dig om vad som behöver förbättras för att du ska få ut så mycket som möjligt av FOAMGLAS® cellglas.

Vad ingår i energirelaterad inspektions- och analysrapport?

 • Infraröda termiska bilder
 • Mätresultat för värmeflöden
 • Datorberäkningar
 • Översikt över observationer
 • Rekommenderade ändringar

Kontakta oss om du önskar detaljerad inspektion och analys av din FOAMGLAS®-isolering.

Test av din tillämpning

Är du nyfiken på isoleringssystemens prestanda under verkliga förhållanden? Vi kan mäta den för dig kostnadsfritt i våra välutrustade laboratorier. 

Här testar vi följande:

 • prestanda vid låga och kryogeniska temperaturer
 • prestanda vid höga temperaturer
 • korrosion och isolering
 • tankisolering för kallförvaring
 • tankisolering för varmförvaring
 • system med hög tryckhållfasthet för höga och låga temperaturer
 • miljöpåverkan (motstånd mot åldrande, fuktighet och ultraviolett ljus)
 • termisk prestanda, värmeförlust
 • egenskaper vid brand (brännbarhet, flamspridning och rökutveckling)

Allmän materialprovning

Med hjälp av standardiserade tester mäter vi fysikaliska, termiska och mekaniska egenskaper för isolering och tillhörande material som lim, täckning, membran och tätskikt.

Ett urval av våra mättekniker:

 • termisk konduktivitet, för tillämpningar från höga till kryogeniska temperaturer
 • tryckhållfasthet, draghållfasthet och böjhållfasthet
 • densitet
 • genomsläpplighet för vattenånga
 • kemisk sammansättning
 • kemikaliebeständighet, resistens mot sura och basiska förhållanden
 • kemisk motståndskraft
 • porositet
 • värmeutvidgning/termisk krympning
 • hygroskopicitet, kapillaritet och fuktabsorption

Kontakta oss om du är intresserad av omfattande testning av industriella isoleringstillämpningar.

Rådgivning vid isolering

Våra ingenjörer arbetar tillsammans med dig för att fastställa idealisk tjocklek för FOAMGLAS®-isolering och alla andra krav för ditt projekt. Vid detta arbete använder vi oss av internationella standarder, så du kan vara säker på att våra rekommendationer för följande områden är korrekta:

 • nödvändig isoleringstjocklek för att förhindra kondensering
 • nödvändig isoleringstjocklek för att uppfylla krav på max. värmetillskott eller värmeförlust
 • säkerställande av processtemperaturer och maximal avkokning
 • nödvändig isoleringstjocklek för att uppnå säker yttemperatur
 • temperatursänkning i rörledningar (med flytande eller stillastående medium)
 • värmeförlust i rör och strukturer under mark
 • säkerställande av ångkvalitet
 • utsläppsminskning
 • brandsäkerhet för tillämpade system

Kontakta oss så hjälper vi dig med beräkning av idealisk FOAMGLAS®-isolering för dina behov. Vår målsättning är att alltid kunna ge dig snabb, effektiv och korrekt teknisk rådgivning, rådgivning vid tillämpning och personlig support.