Isolering av lavthellende tak

Holdbar og kompakt isolasjon | Foamglas

Kompakttak

Et lekkasjesikkert og holdbart isoleringssystem for lavthellende tak, terrasser og parkeringsplasser. Lavthellende tak og terrasser er blant de fremste bruksområdene for FOAMGLAS®-isolasjon.

FOAMGLAS®-kompakttak

FOAMGLAS® Celleglassisolasjon er ikke bare en isolasjon for lavthellende tak. Den inngår i et fullstendig pålitelig takisolasjonssystem som er alders- og værbestandig. FOAMGLAS® Kompakttak på betongbjelkelag har i 50 år vært en utprøvd løsning som tåler selv de største påkjenningene. Alle isolerblokker er limt til den bærende konstruksjonen.

Hvorfor isolere taket?

Å isolere et lavthellende tak kan gi mange problemer. Til å begynne med skal være god samtidig som den skal beskytte mot fukt, brann og lyd. I tillegg til dette skal isolasjonen ha gode bæreegenskaper. Alle disse funksjonene har FOAMGLAS® Celleglassisolasjon og det kompakte taket.

Hvorfor FOAMGLAS® kompakttakssystem?

I en tradisjonell varm takkonstruksjon er alle sjikt (ramme, dampsperre, isolasjon og tettesjikt) koblet sammen, noen ganger ved hjelp av mekaniske festemidler. Alt fungerer fint så lenge tettesjiktet er feilfritt. Hvis det kommer vann inn i takkonstruksjonen, sprer det seg mellom sjiktene og samler seg opp i det nederste sjiktet, der det renner videre ned i bygningen. Da kan det være vanskelig, for ikke å si umulig, å lokalisere lekkasjen.

Isolasjonen mettes med fukt, og isoleringsevnen faller praktisk talt til null. I bygninger med høyt fuktinnhold, slik som svømmehaller, vaskerier, papirfabrikker og bryggerier, kondenserer vanndampen i det ikke-vanntette isolasjonsmaterialet og forårsaker alvorlige skader (korrosjon på stålkonstruksjoner, frysing av materialer osv.).

I et FOAMGLAS® kompakttaksystem limes celleglassblokkene mot takrammen med varmasfalt, og fugene fylles også med varmasfalt. Tettesjiktet limes mot celleglasset. På denne måten får man en kompakt takkonstruksjon uten mellomliggende sjikt der luft eller vann kan spre seg, og konstruksjonen forblir ugjennomtrengelig for vann og damp, selv om tettesjiktet skulle få en lokal skade.

Fordelene: Lekkasjesikker og svært lang levetid. På grunn av denne helt kompakte vann- og damptette løsningen kan takets helling gjøres så lav som 1:90 og likevel beholde produktgarantien.

 

Mange bruksområder

Det kompakte systemet er svært fleksibelt da det kan brukes til lavthellende tak, grønne tak og takparker samt parkeringsplasser på tak. Med økte krav til bærekraftig bygging med tettere bebyggelse og høyere arealutnyttelse, stilles det også krav til isoleringsmaterialer som tåler høyere belastning og har høyere holdbarhet når f.eks. park- eller parkeringsområder skal plasseres på eksisterende bygninger. FOAMGLAS® kompakttaksystem kan brukes på flere ulike underlag, slik som betong, stålprofiler og tre.

Live webinar

Nå har du tilgang til et live webinar innenfor rammen av vårt treningskonsept FOAMGLAS® ACADEMY. Temaet er FOAMGLAS® Kompakttak.

Björn Ask og Rickard Norenheim, tekniske rådgivere og selgere, vil diskutere de vanligste spørsmålene om det kompakte taket og dets fordeler. De vil også presentere kundeverdien og den økte verdien av eiendommen.

NÅ KAN DU SE WEBINARY ETTERVEI (på svensk)

Klikk på linken under!

Se Live Webinariet här

Kompakttak for lavthellende tak på bærende stålplate

Med FOAMGLAS® kompakttaksystem på bærende plate får man en robust og fuktsikker konstruksjon som kan brukes i bygninger med høye fuktpåkjenninger, slik som svømmehaller, ishaller og næringsmiddelindustri. Fordelene: Man får både en lett, fuktsikker og holdbar konstruksjon. 

Uten behov for mekanisk innfesting

Et FOAMGLAS® Kompakttak installert på bærende stålplate gir spesielt god motstand mot vindsug. Tester har vist at et tettesjikt som limes mot en FOAMGLAS®-isolasjon, som igjen er limt til en bærende stålplate, tåler en vindsugbelastning på over 4 kN/m2. Fordi man ikke trenger mekanisk innfesting, reduserer man risikoen for skader i tettesjiktet ved montering og vedlikeholdsarbeid.

En av de viktigste fysikalske egenskapene til FOAMGLAS®-isolasjonen, er dens høye formstabilitet. Fordi FOAMGLAS®-isolasjonen enkelt kan limes med asfalt til det bøyelige platedekket, får man en markant økning i stabiliteten til takkonstruksjonen som helhet. Stabilitetsmessig kan taket sammenlignes med en betongplate ved snø- og vindbelastning samt ved ekstra last av vedlikeholdspersonell med utstyr. Når FOAMGLAS® limes til stålplaten, trenger man ingen mekaniske innfestinger som i enkelte tilfeller kan forårsake korrosjon.

Ingen kuldebroer eller korrosjonsproblemer

Fordi FOAMGLAS® Kompakttak er helt ugjennomtrengelig for vann, elimineres risikoen for rustskader på takplaten. Og fordi man ikke trenger mekaniske innfestinger, unngår man eventuelle kuldebroer via festemidler, og stålplatens rustbeskyttelse skades ikke. Det kan altså ikke danne seg kuldebroer.

Fordeler med FOAMGLAS® Kompakttak:

  • Lekkasjesikkert
  • Takhellinger ned til 1:90
  • Beholder egenskapene i lang tid
  • Limes direkte til den bærende konstruksjonen
  • 50 års produktgaranti
  • Lambdaverdier ned til 0,036 W/mK
  • Ubrennbar, klasse A1
  • Holdbar
     
Installation av FOAMGLAS® Kompakttak 

Relaterte løsninger

Other reference projects