Kompakttak - Isolering för låglutande tak | FOAMGLAS

Kompakttak
Hållbar och kompakt isolering på låglutande tak

FOAMGLAS® Kompakttak - läckagesäkert och hållbart isolersystem för låglutande tak, terrasser och parkeringsytor. Läs mer om vår lösning här!

FOAMGLAS®-kompakttak

FOAMGLAS® Cellglasisolering är inte bara en isolering för låglutande tak. Det ingår i ett fullständigt tillförlitligt takisoleringssystem som är ålder- och väderbeständigt. Sedan 50 år är FOAMGLAS® Kompakttak på betongbjälklag en beprövad lösning som klarar även de största påfrestningarna. Alla isolerblock är limmade mot den bärande konstruktionen.

Varför isolera taket?

Att isolera ett låglutande tak kan innebära mängder av problem. Till att börja med måste isolerförmågan var god samtidigt som den måste skydda mot fukt, brand och ljud. Utöver detta ska isoleringen ha goda lastbärande egenskaper. Alla dessa egenskaper har Foamglas isolering och det kompakta taket. 

Varför FOAMGLAS®-kompakttakssystem?

I en traditionell varm takkonstruktion sitter alla skikt (stomme, ångspärr, isolering och tätskikt) ihop med varandra, ibland sammanfogade med mekaniska fästelement. Allt fungerar bra så länge tätskiktet är felfritt. Om vatten kommer in i takkonstruktionen sprider det sig mellan skikten och ansamlas i det understa skiktet, varifrån det rinner ner i byggnaden. Det kan då vara svårt, för att inte säga omöjligt, att lokalisera läckan.

Isolering blir mättad med fukt och isoleringsförmågan sjunker till praktiskt taget noll. I byggnader med hög fukthalt som simhallar, tvätterier, pappersbruk och bryggerier kondenserar vattenångan inuti det icke vattentäta isoleringsmaterialet och orsakar allvarliga skador (korrosion på stålkonstruktioner, frysning hos material etc.).

I ett FOAMGLAS® Kompakttak system helklistras cellglasblocken mot takstommen med varmasfalt och fogarna fylls också med varmasfalt. Tätskiktet helklistras mot cellglaset. På så sätt får man en kompakt takkonstruktion utan mellanliggande skikt där luft eller vatten kan sprida sig, och konstruktionen förblir ogenomtränglig för vatten och ånga även om tätskikt skulle få en lokal skada.

Fördelarna: Läckagesäker och extremt lång livslängd. På grund av denna helt kompakta vatten- och ångtäta lösning kan takets lutning göras så låg som 1:90 och ändå behålla produktgarantin.

FOAMGLAS® Kompakttak - Många användningsområden

Flexibiliteten är stor i användandet av det kompakta systemet, som kan användas till låglutande, gröna tak och takparker samt parkeringytor på tak. Med ökande krav på hållbart byggande med förtätad bebyggelse och högre markutnyttjande, ställs det också krav på isoleringsmaterial som klarar högre belastning och beständighet när t.ex. park- eller parkeringsytor skall placeras ovan på befintliga byggnader. FOAMGLAS® Kompakttaksystem kan användas på flera olika underlag så som betong, stålprofiler och trä.

Live webinar

Nu har du tillgång till ett live-webinarie inom ramen för vårt utbildningskoncept FOAMGLAS® ACADEMY. Temat är FOAMGLAS® Kompakttak.

Björn Ask och Rickard Norenheim, tekniska rådgivare och säljare, kommer diskutera kring de vanligaste frågorna om det kompakta taket och dess fördelar. De kommer också presentera kundnyttan och det ökade värdet för fastigheten.

NU KAN DU SE WEBINARIET I EFTERHAND

Klicka på länken nedan!

Se Live Webinariet här

FOAMGLAS® Kompakttak på bärande stålplåt

Med FOAMGLAS® Kompakttaksystem på bärande plåt får man en robust och fuktsäker konstruktion som kan användas i byggnader med höga fuktpåkänningar såsom simhallar, ishallar och livsmedelsindustrier. Fördelarna: Man får både en lätt, fuktsäker och hållfast konstruktion. 

FOAMGLAS® Kompakttak - Utan behov av mekanisk infästning

Ett FOAMGLAS® Kompakttak installerat på bärande stålplåt ger ett synnerligen effektivt motstånd mot vindsug. Tester har visat att ett tätskikt som klistrats mot en FOAMGLAS® Isolering, som i sin tur är klistrad mot en bärande stålplåt klarar en vindsugbelastning på över 4 kN/m2. Eftersom mekaniska infästning inte behövs så minskar risken för skador i tätskiktet vid montage och underhållsarbeten.

En av de viktigaste fysikaliska egenskaperna hos FOAMGLAS®-isoleringen är dess höga formstabilitet. Eftersom FOAMGLAS®-isoleringen enkelt kan klistras med asfalt till det böjliga plåtdäcket får man en påtaglig ökning av stabiliteten hos takkonstruktionen som helhet. Stabilmässigt kan taket jämföras med en betongplatta vid snö- och vindbelastning samt vid extralaster av underhållspersonal med utrustning. När FOAMGLAS® helklistras mot stålplåten behövs inga mekaniska infästningar som i vissa fall kan orsaka korrosion.

Inga köldbryggor eller korrosionsproblem

Eftersom FOAMGLAS® Kompakttak är helt ogenomträngligt för vatten bortfaller risken för rostskador på takplåten. Och eftersom inga mekaniska infästningar behövs undviker man eventuella köldbryggor via fästelementen, och stålplåtens rostskydd skadas inte. Det kan alltså inte bildas några köldbryggor.

Fördelar med FOAMGLAS® Kompakttak:

  • Läckagesäker
  • Taklutningar ner til 1:90
  • Behåller sina egenskaper under lång tid
  • Limmas direkt mot den bärande konstruktionen
  • 50 års produktgaranti
  • Lambdavärden ner til 0,036 W/mK
  • Obrännbar, Klass A1
  • Hållbar
Installation av FOAMGLAS® Kompakttak 

Relaterade LÖSNINGAR

relaterade Referensprojekt