Kompakttag - Isolering til tage med lav hældning | FOAMGLAS

Compact roof

FOAMGLAS® Kompakttag er et lækagesikkert og holdbart isoleringssystem til tage med lav hældning, tagterrasser og parkeringsarealer. Tage med lav hældning og tagterrasser er de vigtigste anvendelsesområder for FOAMGLAS®-isolering.

FOAMGLAS®-kompakttag

FOAMGLAS®-celleglasisolering er ikke bare isolering af tage med lav hældning. Det indgår i et komplet og pålideligt tagisoleringssystem, der er alders- og vejrbestandigt.FOAMGLAS®-kompakttag på betondæk har i 50 år været en sikker løsning, der tåler selv de største belastninger. Alle isoleringsblokke er limet på den bærende konstruktion. 

FOAMGLAS®-kompakttag

I en traditionel varm tagkonstruktion sidder alle lag (skelet, dampspærre, isolering og tætningslag) sammen, nogle gange samlet med mekaniske fastgørelseselementer. Alt fungerer godt, så længe tætningslaget er fejlfrit. Hvis der kommer vand ind i tagkonstruktionen, spreder det sig mellem lagene og samles i det underste lag, hvorfra det løber ned i bygningen. Det kan i så fald være svært, for ikke at sige umuligt, at lokalisere lækken.
Isoleringen bliver fugtmættet, og isoleringsevnen falder til praktisk taget nul. I bygninger med høj luftfugtighed, f.eks. svømmehaller, vaskerier, papirfabrikker og bryggerier kondenserer vanddampen i det ikke-vandtætte isoleringsmateriale og forårsager alvorlige skader(korrosion af stålkonstruktioner, frostsprængning af materialer osv.).

I et FOAMGLAS®-kompakttag fuldklæbes celleglasblokken på tagkonstruktionen med varm asfalt, og revnerne fyldes også med varm asfalt. Tætningslaget fuldklæbes på celleglasset. På den måde opnår man en kompakt tagkonstruktion uden mellemliggende lag, hvor luft eller vand kan sprede sig, og konstruktionen forbliver uigennemtrængelig for vand og andet, hvis tætningslaget skulle få en lokal skade. 

Fordelene: Lækagesikkert og ekstremt lang levetid. På grund af denne helt kompakte vand- og damptætte løsning kan tagets hældning udføres så lavt som 1:90 og stadig bibeholde produkternes garanti. 

Mange anvendelsesområder

Det kompakte system er meget fleksibelt og kan anvendes til tag med lav hældning, grønne tag og tagterrasser samt tagparkeringsarealer. Med de øgede krav til holdbart byggeri med tættere bebyggelse og højere bebyggelsesprocent stilles der også krav til isoleringsmateriale, som skal kunne tåle en større belastning og være mere bestandigt, f.eks. når terrasser eller parkeringsarealer skal placeres oven på eksisterende bygninger. FOAMGLAS®-kompakttagsystemet kan anvendes på flere forskellige underlag, f.eks. beton, stålprofiler og træ. 

Download vores brochure

Digital uddannelse

Hermed adgang til vores første webinar. FOAMGLAS® Kompakttag – undgå lækage i tagkonstruktionen.

Peter Westergaard og Jes Dam Jessen, tekniske rådgivere / konsulenter, vil præsentere det kompakte tag og alle dets egenskaber.
NU KAN DU SE WEBINARIET BAGEFTER

Klik på nedenstående link!

Se Live Webinar her

Kompakt tag med lav hældning på bærende stålplade

Med FOAMGLAS®-kompakt på bærende plader opnår man en robust og fugtsikker konstruktion, som kan anvendes i bygninger med høj fugtpåvirkning, f.eks. svømmehaller, skøjtehaller og levnedsmiddelindustri. Fordelene: Man får både en let, en fugtsikker og en holdbar konstruktion. 

Intet behov for mekanisk fastgørelse

Et FOAMGLAS®-kompakttag, der er monteret på bærende stålplader, forhindrer effektivt vindsug. Forsøg har vist, at et tætningslag, som klæbes på FOAMGLAS®-isolering, der igen er klæbet på en bærende stålplade, kan klare en vindsugbelastning på over 4 kN/m2. Eftersom der ikke er behov for mekanisk fastgørelse, mindskes risikoen for beskadigelse af tætningslaget ved montering og vedligeholdelsesarbejde.

En af de vigtigste fysiske egenskaber ved FOAMGLAS®-isoleringen er dens høje formstabilitet. Eftersom FOAMGLAS®-isoleringen nemt kan klæbes på det fleksible pladedæk med asfalt, opnår man en betydelig forøgelse af tagkonstruktionens stabilitet som helhed. Stabilitetsmæssigt kan taget sammenlignes med en betonplade ved sne- og vindbelastning samt ved ekstrabelastning i form af vedligeholdelsespersonale med udstyr. Når FOAMGLAS® fuldklæbes på stålpladen, er der intet behov for mekanisk fastgørelse, som i visse tilfælde kan forårsage korrosion. 

Ingen kuldebroer eller korrosionsproblemer

Eftersom FOAMGLAS®-kompakttag er fuldstændig vandtæt, er der ingen risiko for rustskader på tagpladerne. Og da der ikke er behov for mekanisk fastgørelse, undgår man eventuelle kuldebroer via fastgørelseselementer, og stålpladernes rustbeskyttelse beskadiges ikke. Det betyder, at der ikke kan skabes nogen kuldebroer. 

Fordelene ved FOAMGLAS®-kompakttag:

  • Lækagesikkert.
  • Taghældninger ned til 1:90.
  • Trykstyrker fra 50 tons/m2, uden deformation.
  • Fuldklæbes direkte til underlaget.
  • 50 års produktgaranti.
  • Lambdaværdier ned til 0,036 W/mK.
  • Ubrændbart, Klasse A1.
  • Den grønneste isolering er sort.

relaterede LØSNINGER

Relaterede referenceprojekter