FOAMGLAS® - Det aktive taket

Det aktive taket

Det aktive taket
FOAMGLAS® - Det aktiva taket

Med stadig større krav til flere grøntarealer og kraftig økende tomtepriser i de store byene, er det en økende interesse for å gjøre «døde» takflater om til aktive arealer og dermed øke verdien av eiendommen både for brukerne og eierne. Men med dette følger også økte krav til underliggende konstruksjoner, som f.eks. vann- og damptetthet samt risiko for branngasspredning.

Det kompakte taket

Når man skal skape miljøer med aktive tak, kreves det material- og systemvalg som garanterer en holdbar konstruksjon. Med FOAMGLAS® varmeisolering og FOAMGLAS® kompaktmetode kan man skape isoleringsløsninger med høyeste sikkerhetsstandard. Det gir et vanntett og trykkbestandig isoleringssystem som sikrer vann- og damptetthet samt reduserer risikoen for branngassutvikling (FOAMGLAS-isolasjon klassifiseres som ubrennbar – klasse A1) og også en bevist holdbarhet på minst 50 år.

I et FOAMGLAS® kompakttaksystem limes celleglassblokkene mot takrammen med varmasfalt, og fugene fylles også med varmasfalt. Tettesjiktet limes mot celleglasset. På denne måten får man en kompakt takkonstruksjon uten mellomliggende sjikt der luft eller vann kan spre seg, og konstruksjonen forblir ugjennomtrengelig for vann og damp, selv om tettesjiktet skulle få en lokal skade.

Hvorfor FOAMGLAS® på aktive tak?

 • FOAMGLAS® Kompakttak = Lekkasjesikre løsninger – ingen fuktopptak i hele isoleringssjiktet.
 • Deformasjonssikker – Høy trykkbestandighet.
 • Brannsikker – Ubrennbar (A1) hindrer brannspredning og forlenger livredningstiden ved brann. Avgir ingen farlige branngasser.
 • Tidstestet isoleringsfunksjon. 50 års materialgaranti.
 • Økt verdi på eiendommen.
 • Økt verdi for leietakerne.
   

holdbare vanntette tak

Med klimaendringer og økende nedbør de siste årene stilles det stadig høyere krav til bygningers ytelse og funksjon. Taket er utvilsomt den viktigste delen av en bygnings eksteriør og spesielt skråtak er utsatt for risiko. Derfor er det en kunst i seg selv å isolere takene slik at de forblir vanntette. Fordi lavhellende tak er horisontale, samler det seg svært stillestående vann på dem, som i høyeste grad er en av risikoene for lavhellende tak. Store mengder vann kan spres, selv ved små lekkasjer, før lekkasjen i det hele tatt oppdages.

Når konvensjonelle isolasjonssystemer slites og skades over tid, er de ikke lenger vanntette eller diffusjonstette, men vann kommer inn og under isolasjonen. Resultatet er et termisk ineffektivt system, soppvekst, korrosjon eller sivende vann og potensiell forringelse av bygningens drift.

Med FOAMGLAS®-isolasjon har lavt skrånende tak et helt vanntett isolasjonslag, så tett at det ikke en gang trengs en dampsperre. På denne måten elimineres risikoen for håndtering av utette tak eller fuktig isolasjon. FOAMGLAS® celleglass forblir vanntett i hele bygningens levetid, noe som skaper den ideelle løsningen for slitesterke vanntette tak.

Ulike bruksområder

En stadig tettere bebyggelse og krav til opprettholdte funksjoner i bygninger skaper insentiver til å finne nye løsninger. Det finnes mange gode eksempler der FOAMGLAS® kompakttak brukes til å «aktivere» takflatene. Eksempler på dette kan være:

 • Skolegårder
 • Parkeringsdekker
 • Takterrasser
 • Lekeplasser
 • Gårdsrom

Du kan også

Du kan også være interessert i?