FOAMGLAS® - Det aktive tag

Det aktive tag

Med øgede krav om flere grønne arealer og kraftigt stigende grundpriser, primært i de større byer, er der en stigende interesse for at bruge "døde" tagflader til aktive overflader og derved øge ejendommens værdi for både brugere og ejere. Men med dette følger også øgede krav til projekterede konstruktioner så som vand- og damptæthed samt øgede krav til ubrændbare materialer.

Det kompakte tag.

At skabe miljøer med aktive tage kræver materialevalg og systemvalg, der garanterer en holdbar og bæredygtig konstruktion. Med FOAMGLAS® varmeisolering og FOAMGLAS® Kompakt metode oprettes isoleringsløsninger med den højeste sikkerhedsstandard. Dette resulterer i et vandtæt og trykbestandigt isoleringssystem, der sikrer vand- og damptæthed og reducerer risikoen for brandudvikling (FOAMGLAS isolering er klassificeret som Ubrændbar - klasse A1) og har en dokumenteret holdbarhed på mindst 50 år.

I et FOAMGLAS® Kompakttag fuldklæbes isoleringsblokkene direkte på det bærende underlagmed varm asfalt. Løsningen udføres med fyldte og forskudte fuger – altså et kompakttag. Membran og isoleringsblokke danner tilsammen et kompakttag, som er. Kuigennemtrængeligt for vand og damp, også selvom membranen skulle blive beskadiget lokalt.

Hvorfor FOAMGLAS® på aktive tage.

  • FOAMGLAS® Kompakt tag = Lækagesikre løsninger - ingen fugtabsorption i hele isoleringslaget.
  • Deformationssikker - Høj trykstyrke.
  • Brandsikker - Ikke-brændbar (A1) forhindrer spredning af ild og forlænger tiden til at redde liv i tilfælde af brand. Afgiver ingen farlige brandgasser.
  • Tidstestet isoleringsfunktion. 50 års materialegaranti.
  • Minimerede udgifter til drift og vedligehold.