Tagterrasser - Bestandig isolering til det rigtige terrassesystem | FOAMGLAS

med FOAMGLAS® Kompakttag

Foamglas terrasse system

FOAMGLAS® Terrasse system er det oplagte valg til holdbare, lækagesikre og brandsikre tagterrasser. Da det i tætbefolkede områder bliver stadig mere og mere almindeligt og tilmed vigtigt at udnytte taget og dets overflade, til især ophold og grønne områder, skærpes kravene naturligvis væsentligt til de valgte konstruktioner. FOAMGLAS® Terrasse system er derfor den sikre vandtætte løsning, der yderligere minimerer drift og vedligehold.

- Den rigtige isolering er sort, vandtæt og ubrændbar.
- λ 0.036 W/mK samt 50 års produktgaranti

Hvad er FOAMGLAS® tagterrasse?

FOAMGLAS® Terrasse system er baseret på FOAMGLAS® Kompakttag hvor celleglasblokken fuldklæbes til den uderliggende konstruktion med fyldte og forskudte fuger. Membranen fuldklæbes herefter til celleglasblokken, hvorved man opnår den tilsigtede kompakte konstruktion, hvor risikoen for at vanddamp eller vand kan sprede sig, er helt elimineret. Enhver lækage i membranen, har efterfølgende ingen indflydelse på konstruktionens funktion og tæthed. Den kompakte konstruktion forbliver uigennemtrængelig for vand og fugt.

Hvorfor FOAMGLAS® Tagterrasse?

  • Lækagesikkert.
  • Taghældninger ned til 1:90.
  • Trykstyrker fra 50 tons/m2, uden deformation.
  • Fuldklæbes direkte til underlaget.
  • 50 års produktgaranti.
  • Lambdaværdier ned til 0,036 W/mK.
  • Ubrændbart, Klasse A1.
  • Den grønneste isolering er sort.