Nesuteikite ugniai ir dūmams galimybės!

Izoliacinės medžiagos turi didelį poveikį ugnies atsiradimui, vystymuisi ir plitimui. Šios medžiagos gali trukdyti ugniagesių darbui, kelti pavojų pastato arba patalpų stabilumui ir sukelti gyvybei pavojingas situacijas.

Ar žinote, kad kiekvienais metais Europoje susiduriama su daugiau nei 2 000 000 gaisrų

pastatuose ir pramoninėse patalpose?

Tai yra nelaimės, kurios kasmet nužudo daugiau nei 4000 žmonių ir sukelia milijardus eurų žalos.

Pastato arba patalpos priešgaisrinė sauga labai priklauso nuo naudojamų medžiagų.

Izoliacinė medžiaga atlieka svarbų vaidmenį gaisro augimui ir plitimui. Kai kurios medžiagos yra labai degios ir pagreitina ugnies plitimą, kitos izoliacijos, pvz., pramoninėse patalpose, gali sugerti degius skysčius ir tapti labai degia izoliacine sistema, kuri yra linkusi savaime užsidegti. Šios problemos nėra, jei izoliacinė medžiaga yra nepralaidi drėgmei arba atspari cheminėms medžiagoms bei naftos produktams.

Dūmų ir dujų pavojus

Kai organinės izoliacijos medžiagos įkaista, jos išskiria dūmus ir dujas, kurios paskatina degimą. Žmonės, kurie įkvepia nuodingų dujų, praranda sąmonę, dūmams paveikus regėjimą, nukentėjusieji praranda orientaciją.

Per mažiau nei 3 minutes nukentėjusiojo gyvybei pradeda grėsti pavojus. Gaisrininkams dujos gali sukelti iki 14 rūšių vėžį.

Ugnis visada yra finansinė nelaimė

126 milijardai eurų. Tai yra metinės gaisro išlaidos visoje Europoje. Per trejus metus nuo incidento bankrutuoja daugiau kaip 70 proc. gaisro paveiktų įmonių. Gaisrai sunaikina svarbius architektūrinius ir istorinius pastatus, tai neįkainojami nuostoliai.

Apsauga nuo gaisro: mūsų atsakomybė

Izoliacinė medžiaga gali pasiūlyti daug daugiau nei tik šiluminę apsaugą. Ji taip pat gali atlikti svarbų vaidmenį pastato ar įrenginio priešgaisrinėje saugoje. Nedegi izoliacija suteiks jums visišką ramybę. FOAMGLAS® putstiklis yra izoliacinė medžiaga su ugniai atspariomis savybėmis: jis nedega ir nesukelia ugnies plitimo.

  • Gaisro atveju FOAMGLAS® izoliacija neišskiria dūmų ar nuodingų dujų
  • FOAMGLAS® izoliacija neišskiria tirštų dūmų, kurie gali trukdyti pamatyti avarinius išėjimus
  • FOAMGLAS® izoliacija nesudaro liepsnojančių lašelių, galinčių sužeisti žmones
    FOAMGLAS® izoliacija prisideda priešgaisrinio saugumo bei apsaugos ir pramoniniame sektoriuje. Turime sprendimus srautinio gaisro (angl. jet fire) apsaugai, angliavandenilių gaisro apsaugai ir priešgaisrinių pertvarų angoms.
  •  FOAMGLAS® izoliacijos lydymosi temperatūra yra didesnė nei 1000°C (pagal DIN 4102-17, kai storis ≥ 80 mm)
  • FOAMGLAS® izoliacija nesugeria jokių skysčių

Siekiant užtikrinti maksimalią priešgaisrinę apsaugą, pasirinkite izoliacinę medžiagą, tokią kaip FOAMGLAS® putstiklis, kuri ne tik yra nedegi, bet ir nesugerianti, tokiu būdu užkertanti kelią sparčiam ugnies ir toksinių garų plitimui.

Kaip FOAMGLAS® izoliacija veikia kilus gaisrui?

Karščio skydo efektas

Kai FOAMGLAS® putstiklio izoliacija yra veikiama ugnies, paviršius pradeda „stiklėti“ ir tada, kaip apsauginis sluoksnis, susiformuoja šiluminis skydas.

Lydymosi temperatūra viršija 1000°C

Lydymosi temperatūros bandymas parodė, kad po 90 minučių sąlyčio su liepsna, didžioji dalis izoliacijos masės išlieka. Tai įrodo, kad FOAMGLAS® izoliacija užtikrina aukštą apsaugos lygį (DIN 4102-17 – storis > 80 mm).

Izoliacija, skirta žmonių apsaugai

FOAMGLAS® izoliacija turi aukščiausią priešgaisrinės saugos klasifikaciją – A1, tai reiškia, kad pagal Europos standartą yra nedegi. Dar kitaip – putstiklis FOAMGLAS® yra visiškai nedegus ir gali atlaikyti itin aukštą temperatūrą. Jis neužsidega, neišsikraipo, nesukelia dūmų ar nuodingų dujų ir gaisro atveju nesudaro krentančių ir liepsnojančių lašelių.

FOAMGLAS® izoliacija apsaugo nuo liepsnos plitimo per lubas, sienas ir grindis, taip pat užtikrina, kad gaisras nepasklistų į gretimas patalpas, todėl avariniai išėjimai nėra blokuojami ir ugniagesiai turi daugiau galimybių išgelbėti žmonių gyvybes.

Gaisro atveju, FOAMGLAS® izoliacija pakankamai ilgai suteikia apsaugą kritinei tecnologinei ir apsauginei įrangai, kad būtų įmanoma saugiai ir kontroliuojamu būdu sustabdyti veikiančius įrenginius. FOAMGLAS® lėtina srautinio (angl. jet fire) ir angliavandenilių gaisro plitimą ir vėlina įrenginio gedimo galimybę, suteikiant darbuotojams daugiau laiko pasiekti saugią zoną.

Dėl visų saugumo

A1 klasifikacija

FOAMGLAS® izoliacinės plokštės yra klasifikuojamos kaip nedegios aukščiausia (saugiausia) iš 7 Europinių klasifikacijų: gaisro klasifikacija A1 (EN 13501-1).

Fire Safe Europe organizacija (FSEU)

FOAMGLAS® yra FSEU organizacijos narė. Kiekvieną dieną mūsų specialistai, kartu su FSEU, deda visas pastangas, kad Europos aktų ir normų rengėjai žinotų apie gaisrinės saugos svarbą

Panašūs projektai