Support i planeringsfasen

En byggnads eller installations energieffektivitet är beroende av isoleringens kvalitet. Detta är ett tekniskt mycket komplicerat område, särskilt när det gäller specificering och slutmontering av olika material.

Vi finns här som stöd för arkitekter och konstruktörer under projektets hela konstruktionsfas. På så sätt kan vi säkerställa att du använder korrekt isoleringsmaterial för tillämpningen.

Våra säljtekniker hjälper dig med allt från termiska beräkningar och fastställande av specifikationer till anvisningar om hur du undviker värmeförluster. De finns även tillgängliga under detaljerad specifikation.

För Takfall har vi fallritningar som hjälper oss att uppfylla dina specifika konstruktionskrav. Våra experter tar fram en detaljerad utformning som ger optimal installation, inklusive placering för avvattning. På så sätt undviks onödigt avfall, extra vikt och långa installationstider.

Vi hjälper dig gärna att konstruera isoleringssystem för uppsamlingsmagasin, rörledningar och utrustning. Vi hjälper gärna till med support vid specifikation av material och säkrast och mest effektivt system för dina tankar och installationer.

Kontakta våra säljtekniker – de finns här för att hjälpa dig med utformning av isoleringen för ditt projekt. Kontakta oss om du vill ha mer information.