Podpora ve fázi projektování

Energetická účinnost budovy nebo zařízení závisí na kvalitě izolace v celém plášti. Technicky je to velmi složitá záležitost. Zejména v detailech a v celkové skladbě s různými materiály. 

Poskytujeme podporu architektům a návrhářům během celé fáze návrhu projektu. To Vám pomůže použít správný izolační materiál pro danou aplikaci. 

Naši technici budou Vašimi konzultanty v oblasti tepelně-technických výpočtů, určení požadované specifikace skladby a minimalizování tepelných ztrát. Poskytnou Vám podporu v té fázi, kdy je důležité vše detailně propracovat. 

Při navrhování spádování střech Vám nabízíme naše spádové studie, které respektují Vaše specifické požadavky u konkrétních konstrukci. Náš odborný tým Vám zajistí podrobný návrh spádů, včetně optimálního instalačního plánu a pozic odvodnění. To Vám umožní vyhnout se zbytečnému prořezu, snížit hmotnost střechy a zkrátit dobu montáže.

Při navrhování izolace nádrží, potrubí a jiných průmyslových zařízení Vám rádi pomůžeme s návrhem vhodných izolačních systémů. Nabízíme Vám plnou podporu při specifikaci správných materiálů v kombinaci s nejvhodnějšími izolačními systémy pro dosažení bezpečných a efektivních řešení pro Vaše nádrže a zařízení. 

Neváhejte se obrátit na naše techniky a zapojit je do návrhu izolací Vašeho projektu. Pro více informací nás kontaktujte.