Beräkning av isoleringstjocklek

Varför är detta så viktigt?

Det finns många utmaningar vid isolering av byggnader och industristrukturer – som till exempel värmeisolering, temperaturreglering, kondensationsskydd och säkerhet. Externa faktorer på arbetsplatsen (som hög luftfuktighet, dåligt väder, extrema temperaturer och brandrisk) påverkar också utformning av isolering.

  • Vilken typ av isolering är lämpligast för ditt projekt? 
  • Hur många lager behöver du? 
  • Vilken typ av tätskikt/limning eller täckning är det bäst att använda? 

Det här är bara några av alla de beslut du måste fatta, så du förstår säkert vikten av korrekt beräkning av isoleringstjockleken.

Hur beräknar vi?

Vi använder oss av avancerade metoder vid beräkning av optimal isoleringstjocklek för projekt i byggindustrin och industrin. Våra webbaserade beräkningsverktyg är mycket användbara och tar hänsyn till alla relevanta parametrar.