Tento izolační systém s vysokou pevností v tlaku a bez deformace spolehlivě přenáší zatížení celé budovy, zajišťuje bezpečnou statiku objektu a zvyšuje jeho ochranu před radonem. To vše je možné díky souboru výjimečných vlastností tepelné izolace z pěnového skla FOAMGLAS®, jako je nenasákavost, neprostupnost pro plyny (radon) a vysoká pevnost v tlaku bez stlačení.

Systémové benefity

 • Kvalita: Systém složený z kvalitních materiálů. Pro dosažení nejvyšší kvality doporučujeme systematický dozor na stavbě a profesionální konzultace s technickým zástupcem výrobce.
 • Cenová efektivita: Dlouhá životnost zajišťuje maximální hodnotu a zaručuje minimální náklady na údržbu.
 • Dlouhá životnost: Optimální tepelná izolace a ochrana proti vlhkosti po řadu generací.
 • Bezpečnost: Zajišťuje podklad s vysokou pevností v tlaku a bez deformací, která zajistí stabilitu celé budovy.
 • Funkčnost: Tepelná izolace a zábrana proti vzlínající vlhkosti – vše v jedné funkční vrstvě FOAMGLAS®.
 

Technické listy výrobku

   Bezpečnostní listy materiálů

     Široká nabídka výrobků

     Nabízíme Vám řadu izolačních výrobků a příslušenství pro vytvoření dokonalého řešení přizpůsobeného Vašemu konkrétnímu projektu. V závislosti na Vašich požadavcích (tepelný odpor, pevnost v tlaku, aplikace apod.) máme na výběr ze široké škály izolačních výrobků a příslušenství. Další informace naleznete na stránkách našich výrobků. 

      

     ZKUŠENOSTI NAŠICH PARTNERŮ

     "Měli jsme velmi pozitivní zkušenost. V naší poslední rekonstrukci budovy, která byla vlastně demolicí a rekonstrukcí, jsme ji použili jako podlahovou hydro a tepelně izolační vrstvu.

     Detaily navržených řešení byly analyzovány pomocí softwaru Dartwin Mold Simulator, metodou konečných prvků pro modelování tepelných mostů. Ani společnost, která tento materiál aplikovala poprvé, neměla žádné potíže. Dokázali nainstalovat 60 metrů čtverečních za pouhých 6 hodin."

     Právní upozornění

     Informace vztahující se k produktům / systémům / řešením nabízeným Společností, které jsou uvedené na této webové stránce, jsou poskytovány v dobré víře a pouze za účelem podání informací obecného charakteru. Tyto obecné informace jsou vždy podřízeny specifickým produktovým podmínkám / zvláštnímu právnímu upozornění, s jehož obsahem se mohou uživatelé seznámit zde: Právní upozornění.