En långvarig isoleringslösning som förhindrar köldbryggor i marknivå samt under dörrar och fönsterbleck. FOAMGLAS® PERINSUL klarar av mycket stora belastningar, den är formbeständig, den åldras inte och den absorberar inte fukt – och alla dessa egenskaper behåller den under byggnadens hela livslängd.

Systemets fördelar

 • Kvalitet: System med material av hög kvalitet och professionell rådgivning.
 • Kostnadseffektivitet: Den långa livslängden bevarar investeringen och säkerställer lägsta möjliga drifts- och underhållskostnad.
 • Ekologi och hållbarhet: Konstant isolerförmåga och fuktskydd i generationer.
 • Säkerhet: Elementen går lätt att dela, sätta samman eller använda som mindre delar utan hållfasthetsförlust. Ingen risk för skador vid påsvetsning av bitumentätskikt eller vid kontakt med varmasfalt.
 • Funktionalitet: Isolerande och lastupptagande element i ett och samma funktionsskikt. Förhindrar köldbryggor i väggens underkant och i intermittenta konstruktioner (t.ex balkongplattor). Isoleringselementet kan kombineras med alla vanligt förekommande typer och storlekar av murblock och prefabricerade väggar.
 

Technical Data sheets

  Brett produktutbud

  Vi har ett omfattande utbud av isoleringsprodukter och tillbehör med olika värmemotstånd, tryckhållfasthet och fastsättning – för den perfekta lösningen för ditt projekt. Mer information hittar du på våra produktsidor.

   

  Relaterade referensprojekt

  Friskrivning

  Information gällande produkter och system på denna webbplats tillhandahålls i god tro och endast för allmänt informationsändamål. Sådan information lyder i samtliga fall under friskrivningsklausul för vår produkt, vilken användare ombeds bekräfta under denna länk: Friskrivning