La Carcabina

Muros de Nalón
Spanien

La Carcabina är ett privat fristående hus med fackverkskonstruktion. Huset är ett utmärkt exempel på energieffektivitet och bioarkitektur. FOAMGLAS® PERINSUL var den perfekta isoleringen för fasad och tak, i och med att den säkerställer kontinuerligt högt värmeisoleringsvärde och minimal energiförlust.

Arkitekt
Amaya Salinas de León
Entreprenör
TimerOnLive S.L.
Byggnadstyp
Private housing
år
2015
Användning
Thermal bridge solution under timber frame

En villa i vilken koncepten för standard energieffektivitet och bioarkitektur för passivhus säkerställer integrerad energiförbrukning. Byggnaden består av två separata delar som är anslutna via en hall, vilken också fungerar som huvudingång. Husets huvuddel är en kompakt konstruktion placerad i nord-sydlig riktning. Den nordliga fasaden saknar nästan fönster helt och hållet för att minimera energiförlusterna. På husets södra sida finns stora fönster som släpper in mycket sol. Husets andra del är vinklad i förhållande till huvuddelen och anpassad efter anvisningar från stadsplanerare. Exteriört är huset beklätt med siberiskt lärkträ på både fasad och tak. Träbeklädnaden är placerad exteriört vid sovrummen och vilar på en vit sockel vid dörrar och dagutrymmen. Målet med huset är följande: minimera energiförbrukningen med uppvärmningsbehov lägre än 15 kWh/m² och begränsa den årliga primära energiförbrukningen upp till 120 kWh/m². 

 

FOAMGLAS®-produkt  

som används i detta projekt

Hur kan vi hjälpa dig?